Schrijf eerst in voor de cursus vooraleer je met de les begint.

Een eerste aandachtspunt is de fictieve dienstbetrekking. In bepaalde situaties is het namelijk niet mogelijk om aan een dienstbetrekking te ontkomen. Zoals ik in een vorige les al heb verteld staat er in de Wet Loonbelasting een bepaling over deze zogenaamde fictieve dienstbetrekking. Het gaat dan om bepaalde specifieke situaties, namelijk Stagiaires en leerlingen Thuiswerkers […]

Terug naar: De Wet DBA voor financieel adviseurs