Financiële planning

Vermogensbegeleiding

Als de inkomsten elk jaar groter zijn dan de uitgaven, dan bouw je vermogen op. Jij bepaalt wat het doel moet zijn van dat vermogen. En afhankelijk van dat doel bepalen we wat het gewenste rendement is op dat vermogen. En welk risico je daarvoor zal moeten lopen.

Uit de planning blijkt eerst hoe het vermogen zich zal ontwikkelen als je een minimaal rendement maakt op je vermogen. Een rendement dat je zonder risico zou moeten kunnen behalen. Als dan blijkt dat er tekorten ontstaan, kunnen we kijken of een hoger rendement die tekorten weer oplost. Als dat zo is, dan weten we dus welk rendement je minimaal nodig hebt. En dan is het vervolgens aan jou of je bereid bent om het risico te lopen dat bij dat rendement hoort.

Bij de vermogensbegeleiding gaan we je vermogen opdelen in potjes met verschillende doelen. Zo kan er een potje zijn voor het opvangen van onverwachte uitgaven. En een potje voor de aanschaf van een camper over vijf jaar. En een potje om eerder te kunnen stoppen met werken. En een potje als aanvulling op je pensioen.

Die potjes hebben dan allemaal een verschillende looptijd. En een daarbij passend risicoprofiel.

Wij kunnen je adviseren wat voor soort beleggingen voor de verschillende potjes passend zouden kunnen zijn. En hoeveel je per potje steeds moet inleggen om je doel te kunnen halen.

Ook kunnen wij je helpen om een geschikte partij te kiezen om eventuele beleggingen bij onder te brengen. Want de daadwerkelijke invulling van de beleggingen, daar mogen en willen wij niet over adviseren.

Daarna bekijken wij periodiek of de beleggingen van de verschillende potjes nog op koers liggen. En indien nodig adviseren wij over aanpassing van de beleggingen om het gekozen risicoprofiel te blijven volgen.