Meld je aan voor de cursus voordat je de les start.

Het derde element van een dienstbetrekking is de verplichting om persoonlijk de arbeid te verrichten. Als contractueel is toegestaan dat de opdrachtnemer zich vrij kan laten vervangen door iemand anders, dan is die verplichting er blijkbaar niet, en dan is er dus ook geen sprake van een dienstbetrekking. Voor gevallen waarin de gezagsverhouding moeilijk te […]

Terug naar: De Wet DBA voor financieel adviseurs