Schrijf eerst in voor de cursus vooraleer je met de les begint.

Wat moet je doen als je opdrachtgever bent? Als opdrachtgever moet je beseffen dat het verleden geen garantie biedt voor de toekomst. Als je van je opdrachtnemer dus een VAR WUO had, betekent dat niet dat je niets hoeft te doen. Beoordeel als opdrachtgever per ZZP’er of alle drie de elementen van een dienstbetrekking aanwezig […]

Terug naar: De Wet DBA voor financieel adviseurs