Meld je aan voor de cursus voordat je de les start.

Het tweede element voor een dienstbetrekking is de gezagsverhouding. Van een gezagsverhouding is sprake als de opdrachtgever bevoegd is om aanwijzingen en instructies te geven aan de opdrachtnemer, die op zijn of haar beurt verplicht is om deze op te volgen. Hier is sprake van veel meer ruimte voor interpretatie dan bij het vorige element. […]

Terug naar: De Wet DBA voor financieel adviseurs