Meld je aan voor de cursus voordat je de les start.

Het eerste criterium dat nodig is om te kunnen spreken van een dienstbetrekking is dat de opdrachtgever verplicht is om loon te betalen. De meeste mensen die in loondienst zijn krijgen natuurlijk elke maand op een vast moment hun loon uitbetaald. Maar onder loon wordt hier verstaan elke vorm van vergoeding voor de verrichte werkzaamheden. […]

Terug naar: De Wet DBA voor financieel adviseurs