Schrijf eerst in voor de cursus vooraleer je met de les begint.

De Modelovereenkomst De modelovereenkomst vormt de basis van de nieuwe wet DBA. De VAR die op 1 mei 2016 is afgeschaft wordt vervangen door dit systeem van modelovereenkomsten. Allereerst is belangrijk om te zeggen dat het sluiten van een overeenkomst niet verplicht is. Als je als opdrachtgever al jaren zaken doet met een ZZP-er en […]

Terug naar: De Wet DBA voor financieel adviseurs