LAATSTE Vacatures VAN MARBEL ADVIES

Vacatures

Holdingstructuur

Een holdingstructuur is een structuur waar meerdere B.V.’s bij betrokken zijn. Vaak zijn er één of meer beheer-vennootschappen, de holdings, met daaronder een tussenholding en/of

Lees verder »

Terugkeer uit de B.V.

In het verleden zijn veel IB-ondernemers de B.V. ingegaan en hebben daarbij hun onderneming overgedragen aan die B.V. Belangrijke reden daarvoor was vaak dat in

Lees verder »

Rente-aftrek voor recreatiewoning

Een man en vrouw stonden samen op het adres van een huurwoning ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Zij waren ook eigenaar van een recreatiewoning

Lees verder »

Maatregelen Prinsjesdag

De belangrijkste op Prinsjesdag aangekondigde maatregelen voor 2019 zijn: Het toptarief in de IB en LB wordt in 2019 51,75%. In de tweede en derde

Lees verder »

Verhuur opslagruimte zonder BTW

Bij een opslagbedrijf konden ondernemers en particulieren tegen vergoeding (delen van) containers huren om goederen in op te slaan. De openingstijden van het bedrijf waren beperkt.

Lees verder »

Terechte afwaardering van voorraden

Een handelaar in computers en computeronderdelen kreeg naar aanleiding van een boekenonderzoek een naheffingsaanslag BTW. De omzetcorrectie was gebaseerd op een volgens de fiscus ongeloofwaardig lage

Lees verder »

Fiscale maatregelen regeerakkoord

In het regeerakkoord is een aantal fiscale maatregelen voorgesteld. De belangrijkste zijn:   Invoering tweeschijvenstelsel in de IB/LB vanaf 2019: er blijven over een basistarief

Lees verder »

Inkeerregeling eindigt

Op 1 januari 2018 wordt de inkeerregeling afgeschaft. Deze afschaffing wordt opgenomen in het belastingplan 2018. Door de afschaffing van de inkeerregeling zal er vanaf

Lees verder »

Gebruikelijk loon verhoogd

De minimale beloning voor  een aanmerkelijkbelanghouder die werkzaamheden verricht voor de eigen BV (gebruikelijkloonregeling) is per 1-1-2017 verhoogd naar € 45.000. besluit:

Lees verder »

Lening zakelijk door 2e hypotheek

Via een holdingvennootschap bezat de directeur aandeelhouder (DGA) de helft van de aandelen in een vertaalbureau. De werkzaamheden werden verricht vanuit een gehuurd bedrijfspand. In

Lees verder »

De VAR vervalt, wat nu?

Wat is het nut van de VAR De VAR is een document van de fiscus dat duidelijkheid verschaft over de werkrelatie tussen opdrachtgevers- en nemers.

Lees verder »

Eindejaarstips 2015

Eindejaarsaandachtspunten voor IB-ondernemers Zorg dat het ondernemingsvermogen voldoende is om aan de FOR te kunnen doteren; Bekijk de investeringen en beoordeel of er nu nog

Lees verder »

Prinsjesdag 2015

De belangrijkste op Prinsjesdag aangekondigde maatregelen voor 2016 en latere jaren zijn: – het fictief rendement op vermogen in box 3 (4% op dit moment)

Lees verder »

BTW-auto van de zaak

De auto blijft altijd de tongen losmaken. Als ik op een feestje vertel dat ik fiscalist ben, dan gaat het vervolg van het gesprek al

Lees verder »

Nieuwsbrief juli/augustus 2015

NIEUWE REGELS VERZEKERINGSPLICHT DGA De oude regeling voor het aanwijzen van directeuren aandeelhouders (DGA)  is aangepast. Dit als gevolg van de inwerkingtreding per 1 oktober

Lees verder »

Nieuwsbrief juni 2015

GEEN LOONHEFFING OVER KLEINE GESCHENKEN Een schildersbedrijf kreeg naar aanleiding van een boekenonderzoek naheffingsaanslagen loonheffing. De naheffing had onder andere betrekking op het aanbieden van

Lees verder »

Borg uw borg

Wanneer uw BV een financiering nodig heeft is het gebruikelijk dat u daarvoor in privé borg moet staan. De bank zal immers het risico zoveel

Lees verder »

Nieuwsbrief mei 2015

INCIDENTEEL VOORDEEL NIET PRIVÉ, MAAR BELAST BIJ BV Een accountant/bedrijfsjournalist werkte voltijds in dienstbetrekking en verrichtte tevens werkzaamheden via zijn eenmanszaak. Via zijn eenmanszaak ontving

Lees verder »

Nieuwsbrief april 2015

AFTREK BTW VOOR VERBOUWING PRIVÉ WONING Een BV claimde in 2006 forse BTW-teruggaven wegens de verbouwing van de woning van haar directeur-grootaandeelhouder (DGA). De woning

Lees verder »

Feesten is geen feest

Er gelden in het kader van de werkkostenregeling nieuwe regels voor personeelsfeesten. Waar moet u op letten wanneer u iets wilt vieren met uw personeel?

Lees verder »

Nieuwsbrief maart 2015

AFWAARDERING DOOR BORGSTELLING NIET ONZAKELIJK Een DGA hield via zijn BV aandelen in diverse andere BV’s. In verband met leningen die de bank aan de

Lees verder »

Nieuwsbrief februari 2015

TOENAME BOX 3 VERMOGEN REDEN VOOR NADERE CONTROLE: GEEN NAVORDERING In 2006 was door een particulier een voordeel behaald van 1,4 mio met de verkoop

Lees verder »

Belasting betalen, geen kunst

Met een kunstcollectie kunt u veel belasting besparen. De waarde van een kunstcollectie geldt namelijk niet als vermogen in de zin van vermogensrendementsheffing van box

Lees verder »

Uw BV als debiteur

Het zal niet voor het eerst zijn, dat u als ondernemer een factuur niet betaald krijgt. Als incasso zinloos blijkt, rest u niets anders dan

Lees verder »

Nieuwsbrief januari 2015

BIJTELLING NIET TE VOORKOMEN DOOR VERREKENING ACHTERAF IN REKENING-COURANT Een werknemer kreeg van zijn werkgever in 2006 en 2007 een BMW 730 ter beschikking. Aan

Lees verder »

Papier is geduldig

Als directeur grootaandeelhouder (DGA) van uw eigen BV sluit u veel overeenkomsten met ‘uzelf’. Denk bijvoorbeeld aan het geld dat u van de BV leent,

Lees verder »

Nieuwsbrief december 2014

GEEN BOETE VANWEGE NIET OP DE HOOGTE ZIJN VAN VERLEGGINGSREGELING Van 24 januari 2007 tot en met september 2008 exploiteerde een ondernemer een eenmansbedrijf. Hij

Lees verder »

Nieuwsbrief november 2014

KAPITALISATIEFACTOR VAN 9,9 BIJ HUURPAND REËEL Tussen de gemeente ’s-Hertogenbosch en de eigenaar van een bedrijfsobject was de WOZ-waarde 2013 van dit object in geschil.

Lees verder »

Eindejaarstips 2014

Eindejaarsaandachtspunten voor particulieren Het indienen van een T-biljet of ambtshalve aanvulling van de aangifte IB 2009 kan nog tot 1 januari 2015; Betaal belastingschulden voor

Lees verder »

De werkkostenregeling

Op 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling verplicht ingevoerd. Dit kan invloed hebben op uw administratie en in sommige gevallen ook op uw loonkosten. Wij

Lees verder »

Nieuwsbrief oktober 2014

ZZP-ER IN THUISZORG WAS ONDERNEMER Een verpleegkundige verrichtte in 2008 werkzaamheden in de thuiszorg. Ze deed dat via een vijftal erkende thuiszorginstellingen en incidenteel rechtstreeks

Lees verder »

Nieuwsbrief september 2014

MEDISCHE BTW-VRIJSTELLING VOOR BIJZONDERE WERKZAAMHEDEN Een van de maten van een maatschap van in het ziekenhuis werkzame gynaecologen had deelgenomen aan de coördinatie en afstemming

Lees verder »

Prinsjesdag 2014

De belangrijkste op Prinsjesdag aangekondigde maatregelen voor 2015 zijn: – de werkkostenregeling moet vanaf 1 januari 2015 verplicht worden toegepast, waarbij in de mogelijkheid van

Lees verder »

Werk met werkkosten

Veel ondernemers hebben er al van gehoord, maar nog weinig passen de regeling toe: de werkkostenregeling (WKR). Nadat vier jaar lang twee regelingen naast elkaar

Lees verder »

Nieuwsbrief juni 2014

HERWAARDERING GRONDEN IN OVEREENSTEMMING MET GOED KOOPMANSGEBRUIK Een melkveehouder met landbouwgronden anticipeerde op de geluiden dat de landbouwvrijstelling zou worden afgeschaft. Daarvoor wijzigde hij het

Lees verder »

ZZP, u zit er maar mee

Zelfstandigen zonder personeel (zzp) vormen in Nederland een grote groep. Naar schatting werken er zo’n 800.000 mensen als zzp’er. Voor zorgverleners zijn ook veel mogelijkheden

Lees verder »

Nieuwsbrief mei 2014

KILOMETERGRENS AUTOKOSTENFORFAIT OP JAARBASIS: BIJTELLING VOOR TWEE AUTO’S In het eerste deel van het jaar 2009 kreeg een werknemer een auto van zijn werkgever ter

Lees verder »

Nieuwsbrief april 2014

GEEN VAR-WUO VIA VOOORLOPIGE VOORZIENING Een zelfstandige in de zorg kreeg geen nieuwe opdrachten meer nadat haar VAR winst uit onderneming (VAR-wuo) was gewijzigd in

Lees verder »

Keer in voor het te duur wordt

Volgens krantenberichten is er nog voor miljarden aan spaargeld dat in het buitenland is geparkeerd. Dit spaargeld of ander vermogen, zoals een vakantiewoning, is meestal

Lees verder »

Nieuwsbrief maart 2014

BOR OOK VAN TOEPASSING BIJ VERHUUR VAN VASTGOED Tot de nalatenschap van een in 2009 overleden gehuwde mevrouw behoorden aanmerkelijk belang aandelen in diverse vennootschappen.

Lees verder »

Bezwaar BTW-privé gebruik auto

BEZWAAR BTW-CORRECTIE AUTO In de decemberaangifte of bij de aangifte over vierde-kwartaalaangifte van 2013 wordt de BTW-correctie aangegeven voor het privégebruik van de auto van

Lees verder »

Nieuwsbrief januari 2014

WIJZIGING REGISTRATIE AKTES Met ingang van 1 januari 2013 is de registratie van onderhandse akten bij de Belastingdienst zeer sterk beperkt. Per 3 januari 2014

Lees verder »

Nieuwsbrief december 2013

SCHADEVERGOEDING BIJ LANGE AFHANDELINGSDUUR BEZWAAR Aan een particulier werden navorderingsaanslagen met boete opgelegd over de periode 1990 tot en met 2000 in verband met een

Lees verder »

Nieuwsbrief oktober 2013

GEBRUIKELIJK LOON BINNEN CONCERN GEMATIGD Een directeur aandeelhouder (DGA) hield alle aandelen in een beheervennootschap. Die was in het bezit van alle aandelen in twee

Lees verder »

Uitkeren van winst in 2014

Het is herfst. Een mooie tijd voor een akkoord. Het heeft even geduurd, maar er lijkt eindelijk overeenstemming bereikt over de te nemen maatregelen die

Lees verder »

Eindejaarsaandachtspunten

AANDACHTSPUNTEN VOOR PARTICULIEREN 1. Het indienen van een T-biljet of ambtshalve aanvulling van de aangifte IB 2008 kan nog tot 1 januari 2014; 2. Betaal

Lees verder »

Prinsjesdag 2013

De belangrijkste fiscale maatregelen die op Prinsjesdag zijn aangekondigd staan hier op een rij. Maatregelen die ingaan in 2014 of eerder: – Het maximale tarief

Lees verder »

Nieuwsbrief september 2013

BIJ VERBOUWING PRIVÉWONING EN CREËREN WERKKAMER MOGELIJK VOLLEDIG RECHT OP AFTREK BTW Eind 2005 en begin 2006 werd de woning van de directer aandeelhouder (DGA)

Lees verder »

Nieuwsbrief juli/augustus 2013

BTW-HEFFING BIJ ZELFSTANDIGEN IN DE ZORG De Staatssecretaris van Financiën heeft antwoord gegeven op vragen uit de Tweede Kamer over de BTW-heffing bij zelfstandigen in

Lees verder »

Nieuwsbrief juni 2013

LAAG BRUTOWINSTPERCENTAGE MOEST LEIDEN TOT NADER ONDERZOEK In de vorm van een eenmanszaak werd een coffeeshop geëxploiteerd. In 2006 legde de fiscus een bedrijfsbezoek af.

Lees verder »

Nieuwsbrief maart 2013

FISCUS MOEST AANNEMELIJK MAKEN DAT LENING ONZAKELIJK WAS GEWORDEN Een lening aan de eigen BV die bij het aangaan daarvan zakelijk was, kon door onzakelijk

Lees verder »

Nieuwsbrief mei 2013

BIJTELLING ONDANKS VERHUUR AUTO Een ondernemer rekende een Volvo XC70 tot zijn ondernemingsvermogen. De auto had een cataloguswaarde van € 51.000. Daarvoor werd een kilometeradministratie

Lees verder »

Nieuwsbrief april 2013

VRIJVAL VOORZIENING WEDUWENPENSIOEN NA OVERLIJDEN Een BV had een pensioen toegezegd aan haar DGA. Dat pensioen was in eigen beheer verzekerd. In de pensioenbrief was

Lees verder »

Nieuwsbrief februari 2013

BTW OP VERBOUWINGEN NAAR 6% EN NIEUWE HYPOTHEEKREGELS Er zijn recent maatregelen getroffen om de bouw en woningmarkt uit het slop te trekken. De BTW

Lees verder »

Nieuwsbrief januari 2013

BESLISSING OVER PRIVÉ GEBRUIK BTW BUA Een ondernemer stelde aan zijn personeel mobiele telefoons ter beschikking die (mede) voor privédoeleinden werden gebruikt. Daarnaast verstrekte de

Lees verder »

Nieuwe factuurvereisten 2013

VERANDERING FACTUURVEREISTEN 2013 Er komt in 2013 een aantal veranderingen met betrekking tot de factureringsvereisten. De verandering die plaatsvinden in 2013 worden hieronder toegelicht.  

Lees verder »

Nieuwsbrief december 2012

OORDEEL HOGE RAAD OVER PRIVÉGEBRUIK AUTO IN DE BTW Een belastingadviseur had in 2006 twee auto’s zakelijk geëtiketteerd en deze zowel voor zijn onderneming als

Lees verder »

Voordeel van uw levensloop

De levensloop is ten einde! Dat gaat dan gelukkig niet over het mogelijk naderende einde der tijden, maar over uw levenslooptegoed. Sinds een aantal jaren

Lees verder »

Nieuwsbrief november 2012

AFROOMMETHODE OM GEBRUIKELIJK LOON TE BEPALEN VERWORPEN Een advocaat had op 1 januari 1999 zijn maatschapsaandeel geruisloos in een eigen bv ingebracht. De onderneming was

Lees verder »

Nieuwsbrief oktober 2012

DOOR ONTBREKEN BORGSTELLINGSVERGOEDING WAS BORGSTELLING ONZAKELIJK Een directeur aandeelhouder (DGA) van een BV stond borg voor de schulden van twee Werk-BV’s. Hij werd als borg

Lees verder »

Prinsjesdag 2012

Onder meer de volgende maatregelen zijn aangekondigd op Prinsjesdag:   Vanaf 2013 geldt alleen nog maar renteaftrek voor nieuwe hypotheken waarop in 30 jaar geheel

Lees verder »

Nieuwsbrief juli/ augustus 2012

BEDRIJFSOPVOLGINGSFACILITEIT OOK VOOR PRIVÉ VERMOGEN Een verpachter van landbouwgrond had tot 2004 een landbouwonderneming. De verpachter overleed in 2007 en de pachter was zijn erfgenaam.

Lees verder »

Nieuwsbrief juni 2012

AFROOMMETHODE BIJ BEPALEN FICTIEF LOON VAN DE BAAN Een advocaat had een maatschapsaandeel in een advocatenmaatschap. Hij bracht dat aandeel op 1 januari 1999 geruisloos

Lees verder »

Nieuwsbrief mei 2012

AANSPRAKELIJKHEID DIRECTEUR DIE BEWUST ONJUISTE AANGIFTEN OMZETBELASTING DEED Een BV werd in 2006 ontbonden. Er was in 2004 door de FIOD-ECD een strafrechtelijk onderzoek ingesteld

Lees verder »

Nieuwsbrief maart 2012

TERUGGESCHONKEN VRIJWILLIGERSVERGOEDINGEN AAN ANBI ALS GIFT AFTREKBAAR Een vrijwilliger werkte in 2008 voor twee stichtingen. Dat waren allebei ANBI’s. Voor zijn werkzaamheden ontving hij vrijwilligersvergoedingen

Lees verder »

Nieuwsbrief februari 2012

OOK HOF AMSTERDAM VOND BIJTELLING PRIVÉ GEBRUIK AUTO BTW DISCRIMINEREND Het Gerechtshof Amsterdam heeft recent het beroep afgewezen dat de fiscus had ingesteld tegen de

Lees verder »

Nieuwsbrief januari 2012

GEBRUIKELIJK LOON 50% BIJ GEZONDHEIDSPROBLEMEN Een directeur aandeelhouder (DGA) ontving voor de werkzaamheden die hij voor zijn BV verrichtte geen salaris. Tijdens een boekenonderzoek verklaarde

Lees verder »

De aangifte btw

Ondernemers zijn er inmiddels wel aan gewend. Steeds komen er weer nieuwe fiscale regels. Vanaf 2012 is het met name voor BTW-verplichtingen strenger geworden. Om

Lees verder »

Btw privégebruik auto

Inleiding De BTW-correctie op het privégebruik van de auto is gewijzigd. Bij de laatste aangifte van dit jaar geldt een onderscheid voor de correctie tot,

Lees verder »

Nieuwsbrief december 2011

IN 2012 HOGER BEDRAG GEBRUIKELIJK LOON Het gebruikelijk loon voor een directeur aandeelhouder (DGA) wordt in 2012 vastgesteld op € 42.000 per jaar. GEEN BIJTELLING

Lees verder »

Nieuwsbrief november 2011

HALVERING VERZUIMBOETE WEGENS GERINGE OMZET Een BV moest voor 1 juni 2010 aangifte vennootschapsbelasting doen over het jaar 2009. De aangifte werd niet ingediend. Daarna

Lees verder »

Nieuwsbrief september 2011

TIJDIG REGISTREREN INTENTIE OPRICHTEN BV/TERUGKEER UIT BV Wanneer een eenmanszaak of VOF in een BV moet worden omgezet of wanneer de verwachting is dat zo’n

Lees verder »

Prinsjesdag 2011

Onder andere de volgende fiscale maatregelen zijn aangekondigd in het belastingplan 2012:   – Omzetting van de zelfstandigenaftrek in een vaste basisaftrek van € 7.280

Lees verder »

Nieuwsbrief juni 2011

HELEMAAL GEEN BTW-BIJTELLING AUTO MEER? De rechtbank in Haarlem heeft bepaald dat de fiscus ten onrechte ondernemers met milieuvriendelijke auto’s voortrekt. Wie een zeer zuinige

Lees verder »

Nieuwsbrief mei 2011

FLEX BV EN NIEUWE PERSONENVENNOOTSCHAP LATEN OP ZICH WACHTEN! Het nieuwe toezicht op rechtspersonen gaat op 1 juli 2011 in. Daarmee gaat de verklaring van

Lees verder »

Nieuwsbrief april 2011

ACTUALISATIE BESLUIT OVER VOORRAADWAARDERING Er is een actualisatie van het besluit over de voorraadwaardering gepubliceerd. Het gaat expliciet over:   1.- de waardering van NOx-

Lees verder »

Nieuwsbrief maart 2011

RENTEVOORDEEL GEEN BELAST ROW Een directeur aandeelhouder (DGA) had van zijn BV een grote som geld geleend. Hij betaalde hetzelfde rentepercentage als de BV had

Lees verder »

Nieuwsbrief februari 2011

AMBTELIJK VERZUIM BIJ NIET KENNIS NEMEN VAN VERBETERDE AANGIFTE Eind maart 2008 werd de elektronische aangifte inkomstenbelasting (IB) over 2007 ingediend. Vervolgens werd er op

Lees verder »

Nieuwsbrief januari 2011

LENING AAN EIGEN BV NIET ONDER ONZAKELIJKE VOORWAARDEN: AFWAARDERING AFTREKBAAR Een directeur aandeelhouder (DGA) stelde in 2005 een bedrag ter beschikking aan zijn BV. Dit

Lees verder »

Eindejaarstips 2010

PARTICULIEREN 1. Het indienen van een T-biljet of ambtshalve aanvulling van de aangifte IB 2005 kan nog tot 1 januari 2011; 2. Betaal belastingschulden voor

Lees verder »

Nieuwsbrief december 2010

BEZWAAR MAKEN VOOR ONDERNEMERS: PREJUDICIËLE VRAGEN OVER AFTREKBEPERKING BTW EN PRIVÉ-GEBRUIK AUTO Een belastingadviseur had in 2006 achtereenvolgens voor de BTW twee auto’s zakelijk geëtiketteerd

Lees verder »

Wat is uw woning waard?

Op nieuwjaarsdag, 1 januari, wordt de WOZ-waarde van uw woning weer opnieuw door de gemeente vastgesteld. Meer dan ooit heeft u reden om kritisch naar

Lees verder »

Nieuwsbrief november 2010

FISCUS HEEFT BEWIJSLAST ONGEBRUIKELIJK SAMENWERKINGSVERBAND Een man en een vrouw en hun zoon exploiteerden in firmaverband een handel in antieke bouwmaterialen. De vrouw trad naar

Lees verder »

Nieuwsbrief oktober 2010

THUISZORGWERKZAAMHEDEN GEEN WINST UIT ONDERNEMING Een verpleegkundige werkte tot haar pensionering in loondienst en daarna in de thuiszorg. Via vier bemiddelingsbureaus werkte ze in 2006

Lees verder »

Btw vrijstelling onderwijs

VEEL ONDUIDELIJKHEID OVER DE TOEPASSING VAN DE ONDERWIJS BTW-VRIJSTELLING VOOR ZZP-ERS! Zoals we eerder via onze site aan hebben gegeven zijn vanaf 1 juli 2010

Lees verder »

Prinsjesdag 2010

AANKONDIGING FISCALE MAATREGELEN PRINSJESDAG Vandaag zijn de volgende fiscale maatregelen aangekondigd: – De Belastingdienst krijgt wettelijke mogelijkheden om automatisch gegevens over spaartegoeden en andere bankgegevens

Lees verder »

Nieuwsbrief september 2010

TIJDIG REGISTREREN INTENTIE OPRICHTEN B.V./INBRENG TBS-PAND: VOOR 1-10 A.S. Wanneer een eenmanszaak of v.o.f. in een B.V. moet worden omgezet of wanneer de verwachting is

Lees verder »

Nieuwsbrief juli/ augustus 2010

VERKOOPWINST OP PERCEEL IS GEEN RESULTAAT UIT OVERIGE WERKZAAMHEDEN Een autohandelaar in exclusieve auto’s verwierf in 2005 een koopoptie op een hoogwaardige bedrijfslocatie voor 1,1

Lees verder »

De nieuwe werkkostenregeling

NIEUWSBERICHT: DE NIEUWE WERKKOSTENREGELING Wat gaat er veranderen Per 1 januari 2011 komt er een nieuw systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer:

Lees verder »

Nieuwsbrief juni 2010

BUA NIET IN STRIJD MET EU-RECHT Een Holding-BV kocht personenauto’s. De bij aanschaf aan haar in rekening gebrachte BTW werd in aftrek gebracht. De Holding-BV

Lees verder »

Nieuwsbrief mei 2010

ZONDER BIG-REGISTRATIE HAD PSYCHOTHERAPEUT RECHT OP BTW-VRIJSTELLING Via een maatschap gaf een van de maten voornamelijk behandelingen op het gebied van psychotherapie. De ondernemer had

Lees verder »

Nieuwsbrief april 2010

GEEN BIJTELLING PRIVÉ-GEBRUIK AUTO VOOR SCHILDER Een BV stelde aan haar directeur (DGA) een auto ter beschikking (Renault Kangoo), De auto had een laadruimte en

Lees verder »

Nieuwsbrief maart 2010

GEEN LIJFRENTEPREMIEAFTREK VOOR IN REKENING-COURANT SCHULDIG GEBLEVEN PREMIES Een BV betaalde de premies van een lijfrenteverzekering van haar directeur aandeelhouder (DGA) over 2001 en 2002.

Lees verder »

Nieuwsbrief februari 2010

GEEN NAVORDERING BIJ NIET LEZEN ELEKTRONISCHE TOELICHTING In 2002 werd aangifte gedaan waarbij aanspraak was gemaakt op studiekostenaftrek en op giftenaftrek voor giften aan kinderen.

Lees verder »

Nieuwsbrief januari 2010

ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD Een man betaalde in 2006 € 19.442 alimentatie aan zijn ex-vrouw. Het bedrag werd als persoongebonden aftrek in mindering gebracht

Lees verder »

Nieuwsbrief december 2009

TIJDIG REGISTREREN INTENTIEVERKLARING OVERBRENGEN TBS-PAND NAAR BV: VOOR 1-1 A.S. Wanneer het ter beschikking gestelde pand (TBS) in 2010 in een BV moet worden ingebracht

Lees verder »

Nieuwsbrief november 2009

GEEN BIJTELLING VOOR BESTELAUTO MET EXTRA STOEL Een ondernemer had twee bestelauto’s. Die hadden een door een scheidingswand van de laadruimte afgescheiden bestuurderscabine. In die

Lees verder »

Nieuwsbrief oktober 2009

CRISISMAATREGEL: GEBRUIKELIJK LOON TE VERLAGEN BIJ OMZETDALING De staatssecretaris van Financiën heeft een tijdelijke goedkeuring gegeven voor het verlagen van het gebruikelijk loon in geval

Lees verder »

Prinsjesdag 2009

BELASTINGMAATREGELEN PRINSJESDAG 2009 De belangrijkste maatregelen op het gebied van de fiscaliteit zoals aangekondigd in de Miljoenennota zijn: – De in 2009 geldende regeling voor

Lees verder »

Nieuwsbrief september 2009

DGA KON RECENT VERSTREKTE LENING AFWAARDEREN Een directeur aandeelhouder (DGA) hield alle aandelen in een BV. Die BV was 100% eigenaar van een Werk-BV, een

Lees verder »

Nieuwsbrief juli/ augustus 2009

GEEN STAMRECHTVRIJSTELLING OMDAT OVER ONTSLAGVERGOEDING WAS BESCHIKT VÓÓR SLUITEN OVEREENKOMST De arbeidsovereenkomst van een werknemer werd op 11 februari 2004 door tussenkomst van de rechter

Lees verder »

Nieuwsbrief juni 2009

OOK BIJ TOT HET PRIVÉVERMOGEN BEHORENDE BEDRIJFSRUIMTE ZIJN HUISVESTINGSKOSTEN AFTREKBAAR Een vennoot van een bloemenhandel-v.o.f. maakte gebruik van een tot het privévermogen van de vennoten

Lees verder »

Nieuwsbrief mei 2009

MOGELIJKHEID OM VERLIES 2008 ALVAST TE VERREKENEN Recent is een ondersteuningsmaatregel genomen voor verbetering van de liquiditeitspositie van bedrijven. In een besluit worden de formele

Lees verder »

Nieuwsbrief april 2009

TOEREKENING RENTE REKENING-COURANT VORDERING ECHTGENOTEN Een in gemeenschap van goederen gehuwde man en vrouw hadden allebei een vordering in rekening-courant op de BV van de

Lees verder »

Nieuwsbrief maart 2009

TIJDIG REGISTREREN VOOROVEREENKOMST/INTENTIEVERKLARING BV: VOOR 1-4 A.S. Wanneer een eenmanszaak of v.o.f. in een B.V. moet worden omgezet of wanneer de verwachting is dat zo’n

Lees verder »

Nieuwsbrief februari 2009

ONBELASTE VERGOEDING KOSTEN HUWELIJKSFEEST VOOR ZAKELIJKE RELATIES Een werknemer was in dienst van een BV en bezat daarin tevens 1/3e deel van de aandelen. Hij

Lees verder »

Nieuwsbrief januari 2009

OP SUPPLETIE (AMBTSHALVE) TERUGGEGEVEN OMZETBELASTING KAN NIET MEER WORDEN NAGEHEVEN Een VOF had over het eerste en tweede kwartaal van 2005 omzetbelasting aangegeven en afgedragen.

Lees verder »

Nieuwsbrief december 2008

GEEN BTW PRIVÉ GEBRUIK AUTO MEER BIJTELLEN? Een holdingvennootschap had in een bepaalde periode 34 personenauto’s gekocht. De BV had de bij aanschaf aan haar

Lees verder »

Nieuwsbrief november

ONJUISTE VERWERKING ELEKTRONISCHE AANGIFTE VOOR REKENING FISCUS Een BV deed in 2005 elektronisch aangifte vennootschapsbelasting. Als aangiftetijdvak werd daarin vermeld 1-1-2003 t/m 31-12-2004. Het aan

Lees verder »