Zelfstandigenaftrek: makkelijker zullen ze het maken

De belastingdienst heeft een slogan: ‘leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’. Die wordt nogal eens sarcastisch gebruikt. Zeker wanneer de contacten met de fiscus niet altijd even flexibel verlopen. Vooral ondernemers hebben daar de nodige ervaring mee. Bijvoorbeeld als het gaat om het accepteren van een urenregistratie. Wilt u als ondernemer in de inkomstenbelasting gebruik kunnen maken van een aantal ondernemersfaciliteiten zoals de zelfstandigenaftrek, de fiscale oudedagsreserve en de MKB-winstvrijstelling (tot en met 2009) dan moet u voldoen aan het urencriterium. Dit houdt in dat u op jaarbasis minimaal 1225 uur aan uw onderneming moet besteden. Alle tijd die u besteedt aan werkzaamheden die worden verricht met het oog op de zakelijke belangen van uw onderneming tellen mee. Bij een beperkte omzet en zeker zonder een gespecificeerde registratie van de uren corrigeert de fiscus nogal eens de geclaimde aftrek. In veel gevallen is wel duidelijk welke werkzaamheden aan de onderneming besteed worden. Over bijvoorbeeld het klussen van de klusjesman of het repareren van de automonteur zal geen discussie ontstaan. Ook telt bijvoorbeeld mee de tijd die wordt besteed aan het opstellen van offertes, woon-werkverkeer en klantenbezoek. Onlangs heeft de Minister aangekondigd, dat voor 2009 en 2010 met het urencriterium soepel zal worden omgegaan. Dit in verband met de crisis. Door de crisis besteden veel ondernemers namelijk meer tijd aan werkzaamheden als acquisitie, vergroten van naamsbekendheid en het zelf voeren van de administratie. Dit komt vaak omdat het aantal opdrachten terugloopt en de omzet daalt. Ook van deze werkzaamheden staat het zakelijke karakter wel vast. Niet altijd zal echter duidelijk zijn hoeveel tijd aan die activiteiten is besteed. In geval van twijfel zal de fiscus hier nu dus soepel mee om moeten gaan. Het blijft wel raadzaam een goede urenspecifcatie bij te houden. Want ‘makkelijker maken’ is natuurlijk een rekbaar begrip.

Van Vugt & Van Hulten, juni 2010