Willekeurig afschrijven voor startende ondernemers

Willekeurig afschrijven betekent dat je naast de gewone afschrijving zelf bepaalt hoe en wanneer je op een bedrijfsmiddel afschrijft.

Dit kan een liquiditeits- en rentevoordeel opleveren omdat je een extra aftrekpost kunt creëren. Ook is belastingbesparing mogelijk.

Als je als starter een eenmanszaak hebt of deelneemt in een vennootschap en voldoet aan de voorwaarden van de startersaftrek, dan mag je willekeurig afschrijven op bedrijfsmiddelen die je koopt in de jaren dat je startersaftrek kon krijgen of in het jaar ervoor (het aanloopjaar).

Je kunt er dan bijvoorbeeld voor kiezen om in een jaar helemaal niet af te schrijven. Voor starters zijn meestal de eerste jaren niet die met de beste resultaten. Dan heb je er meer aan om aftrekposten door te schuiven naar jaren waarin het beter gaat. In die betere jaren heb je dan dus de mogelijkheid om extra af te schrijven.

Je mag alleen bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de investeringsaftrek willekeurig afschrijven. Personenauto’s komen dus bijvoorbeeld niet in aanmerking voor willekeurige afschrijving, maar het bedrijfspand weer wel.

Verder geldt voor willekeurige afschrijving ook het  maximumbedrag voor de investeringsaftrek per kalenderjaar. Als de totale investeringen hoger zijn dan dat maximum dan mag je zelf kiezen op welke bedrijfsmiddelen je willekeurig afschrijft. Er is geen minimaal investeringsbedrag. Dus ook als je als starter in een jaar als enige bedrijfsmiddel een laptop koopt van € 2.000 mag je daarop willekeurig afschrijven.

Je kunt er ook fiscaal mee plannen. Als je als ondernemer in de BV zit en van plan bent om fors te gaan investeren, kun je overwegen om tijdelijk uit de B.V. te gaan of samen met de B.V. te ondernemen via een vennootschap onder firma. Dan haal je zo de mogelijkheid om willekeurig af te schrijven toch weer binnen. Als je daarover meer wilt lezen, bekijk dan het artikel Terugkeer uit de B.V.

 

 

Neem gerust contact op met ons wanneer je daar meer over wilt weten.