Werkruimte zonder watervoorziening niet zelfstandig

Een belastingadvies- en administratiekantoor was gevestigd op het woonadres van de eigenaar en haar echtgenoot. De werkzaamheden werden vanuit deze ruimte verricht, die met een betimmering in de hal was afgeschermd van de woning. In de aangifte voor het jaar 2009 werden de kosten van de werkruimte ten laste van de winst gebracht. De fiscus accepteerde de opgevoerde huisvestingskosten voor de werkruimte niet. Er was volgens de fiscus geen sprake van een zelfstandig gedeelte van de woning. In hoger beroep besliste Hof Arnhem-Leeuwarden dat de werkruimte geen zelfstandig gedeelte van de woning vormde. De werkruimte beschikte, behoudens een toiletkraantje en een aftapkraantje van de waterleiding in de van de woning afgescheiden hal, niet over een watervoorziening. Evenmin was er, behoudens het toilet en de wasbak en het toiletkraantje, een waterafvoer. De kosten en lasten die verband hielden met de werkruimte waren niet aftrekbaar. De energielasten die betrekking hadden op de in de werkruimte gebruikte en zakelijk geëtiketteerde computerapparatuur waren wel aftrekbaar. Die lasten waren niet meer dan € 200; een hoger bedrag kon niet aannemelijk gemaakt worden.