WAADI, is dat wat voor u?

We hebben er sinds een paar maanden weer een mooie nieuwe wet bij! Daar zit u als ondernemer natuurlijk niet op te wachten. Maar mogelijk is die sneller op u van toepassing dan u denkt. En de gevolgen zijn niet mals, wanneer u zich niet aan die wet houdt. Reden genoeg dus om u laten te informeren. De Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (Waadi) geldt sinds 1 juli j.l. De wet is voor u van belang als u arbeidskrachten ter beschikking stelt. Maar de wet heeft ook gevolgen voor ondernemers die arbeidskrachten inlenen. Die moeten controleren of de uitlener staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Wanneer u personeel tegen betaling uitleent dan bent u verplicht dat in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Doet u dat niet dan riskeert u een boete van € 12.000. Ook de inlener riskeert een boete van € 36.000, na de derde overtreding. Als uitzendbureau heeft u uiteraard met deze wet te maken. Maar ook als u zichzelf bijvoorbeeld via uw BV verhuurt voor het uitvoeren van een interim opdracht krijgt u waarschijnlijk al met de nieuwe wet te maken. Of wanneer u uw personeel verhuurt aan een collega. Bijvoorbeeld tijdelijk aan een bouwbedrijf, om te assisteren bij een bouwproject. Of door uw mensen te detacheren om bij een ander bedrijf de afwezigheid van personeel door ziekte op te vangen. U kunt ook denken aan toepassing van die wet bij het incidenteel inhuren van personeel voor een beurs of evenement. Bij twijfel of de wet van toepassing is, wordt wel geadviseerd u toch in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Op zich zijn daar (nog) geen kosten aan verbonden. Een nadeel kan wel zijn dat u daarmee aangeeft dat bij uitlening sprake is van een dienstbetrekking. Dat kan een nadeel zijn bij een discussie of er al dan niet sociale premies betaald moeten worden. Check dus goed of de wet echt voor u geldt.

Van Vugt & Van Hulten Belastingadviseurs, november 2012