Vrijstelling BTW voor homeopaat

Een klassiek (kinetisch) homeopaat had een eigen praktijk. Hij was in de jaren ‘70 opgeleid tot verpleegkundige. In 1993 had hij zijn opleiding tot homeopaat afgerond. Hij stond vanaf 2000 als verpleegkundige geregistreerd in het BIG-register. Hij wilde voor de dienstverlening als homeopaat een vrijstelling voor de BTW. De fiscus vond dat niet juist en legde een naheffingsaanslag op. In hoger beroep oordeelde Hof Amsterdam dat de homeopaat recht had op een vrijstelling voor de BTW. De stelling van de fiscus, dat niet was voldaan aan de voorwaarden van een besluit uit 2008, verwierpen de rechters. De gevolgde opleiding tot homeopaat had geen relatie met de BIG-opleiding tot verpleegkundige. Het Hof stelde vast dat een homeopathische behandeling ook tot het gebied van de deskundigheid van de verpleegkundige kon worden gerekend. Verder vonden de rechters nog van belang dat artsen die dezelfde opleiding tot homeopaat hadden gevolgd, wel recht hadden op de BTW-vrijstelling. De naheffingsaanslag kwam te vervallen.