Voortzetting subsidieregeling praktijkleren

Op prinsjesdag zal er duidelijkheid komen over de wijze van voortzetten van de subsidieregeling praktijkleren. Ook komend jaar zal de regeling voortgezet worden. Het doel van de subsidieregeling praktijkleren is het stimuleren van werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen voor aangewezen opleidingen aan te bieden. De subsidie bestaat uit een compensatie voor de loon- of begeleidingskosten die een werkgever maakt. Dat is per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats een bedrag van maximaal € 2.700. Jaarlijks kan een werkgever in de zomermaanden de subsidie praktijkleren aanvragen voor de geboden begeleiding. Voor toepassing van de regeling moet de werknemer een van de aangewezen opleidingen volgen. Verder heeft de werkgever administratieve verplichtingen, zoals het opstellen van een (praktijkleer)overeenkomst en registratie van de aanwezigheid. De RVO voert de regeling uit en controleert of de werkgever aan alle voorwaarden voldoet. Voor het school-, studiejaar dat is geëindigd op 31 juli 2018 kan een aanvraag nog tot uiterlijk 17 september 2018 17.00 uur worden ingediend. De aanvraag moet digitaal bij de RVO worden ingediend.

regeling: