Voor zelfstandigenaftrek volstaat grove urenspecificatie

In 2013 genoot een vennoot van een VOF winst uit onderneming. Met de fiscus was in geschil of aan het urencriterium was voldaan. De rechtbank Noord Nederland oordeelde dat de ondernemer daarvoor in zijn bewijslast was geslaagd. Volgens de rechter was het bewijsobject niet hoeveel uren in 2013 precies in de onderneming waren gewerkt, maar slechts dat daaraan ten minste 1.225 uren aan waren besteed. In geschil was ook of ten minste 500 uren waren besteed aan werk dat blijkens de aan haar verstrekte S&O-verklaring als speur- en ontwikkelingswerk was aan te merken. De fiscus had daarvan een aantal uren gemotiveerd betwist. Daarom was de ondernemer meer nodig om de drempel van aannemelijk maken te halen. In die bewijslast slaagde de ondernemer niet. Er bestond daarom wel recht op zelfstandigen- en startersaftrek, maar niet op de S&O-aftrek.

uitspraak: