Voor niets gaat de zon op, behalve voor de BTW

Kort geleden is er een opmerkelijke uitspraak geweest van de Europese rechter. Zonne-energie is daardoor naast milieuvriendelijk nog fiscaal aantrekkelijk geworden. Wat was het geval? Een Oostenrijker had in 2005 zonnepanelen op zijn eigen woning laten zetten. Daarmee wekte hij energie op. Die leverde hij terug aan het energienet. Het was niet mogelijk om de teveel opgewekte energie op te slaan, om die eventueel op een later tijdstip zelf te gaan gebruiken. De Oostenrijker beschouwde zichzelf als ondernemer voor de BTW. De BTW die aan hem voor de aanschaf en plaatsing van de zonnepanelen was doorberekend, bracht hij in aftrek bij zijn aangifte BTW. Per saldo leverde dat een forse belastingteruggave op. In een procedure die daarop volgde stelde de Oostenrijkse belastingdienst dat geen sprake was van een economische activiteit. In dat geval zou aftrek van in rekening gebrachte BTW niet mogelijk zijn. Recent besliste het Europese Hof van Justitie dat er wél sprake was van economische activiteit. Een particulier die opgewekte energie levert aan het energienet was volgens het Hof een BTW-ondernemer. De Oostenrijker moest dus BTW afdragen, maar hij mocht toen ook de aan hem in rekening gebrachte BTW op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen in aftrek brengen.

Deze uitspraak heeft ook gevolgen voor de Nederlandse situatie. Wanneer u als ondernemer of als particulier zonnepanelen heeft aangeschaft en daarmee zelf opgewekte energie levert aan het net, dan bent u ondernemer voor de BTW. U moet zich melden bij de belastingdienst en regelmatig een aangifte BTW indienen. Een groot voordeel is dat u de aan u door de leverancier en de installateur van de panelen in rekening gebrachte BTW in aftrek kunt brengen. Daarmee worden de panelen 21% goedkoper en gaat de zon voor u vast nog meer schijnen. Nadelen zijn de administratieve rompslomp en wellicht de te betalen BTW over de leveringen aan het net.
Laat u goed voorlichten; wie teveel zon krijgt moet immers op de blaren zitten!

Van Vugt & Van Hulten Belastingadviseurs, juli 2013