Van elektrisch rijden krijgt u energie

Het aantal modellen aan elektrische auto’s neemt sterk toe. Maar heeft een elektrische auto nu eigenlijk zoveel fiscaal voordeel?

Als ondernemer heeft u inderdaad een aantal belastingvoordelen. Zo hebt u in de eerste plaats in de inkomstenbelasting geen bijtelling voor privé gebruik . Dat is na 2013 waarschijnlijk anders. Voor de omzetbelasting is er overigens wel een correctie voor privé gebruik.
Ook hebt u als ondernemer recht op verschillende vormen van investeringsaftrek. U kunt gebruik maken van maximaal 28% kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Ook hebt u recht op milieu-investeringsaftrek. Die aftrek bedraagt 36% van het investeringsbedrag. Wel moet u die aftrek tijdig aanvragen. Tot slot is er nog de mogelijkheid om de auto willekeurig af te schrijven. Direct na aanschaf is de auto al voor 75% af te schrijven in plaats van de gebruikelijke 20%. Daarmee haalt u de afschrijving naar voren. In latere jaren is dan minder af te schrijven.

U kunt de belastingdruk als het ware sturen. Hebt u bijvoorbeeld al genoeg aftrekposten en een laag resultaat, dan kunt u besluiten om helemaal niet af te schrijven. U schuift dan de (willekeurige) afschrijvingslast door naar een ander jaar waarin dat fiscaal beter uit komt. Maar u kunt ook besluiten om juist zo veel mogelijk af te schrijven en verlies te creëren. Daarmee kunt u dan wellicht belasting terughalen over een jaar waarin u juist veel betaalde. Een en ander kan ook een positief effect hebben op de te betalen premie voor de zorgverzekering of voor allerlei toeslagen.

Wanneer u een nieuwe elektrische auto van de zaak zou kopen van € 55.000 en die maximaal zou afschrijven in het jaar van aanschaf, levert dat een belastingbesparing op van zo’n € 34.000!
Tot slot hoeft de elektrische rijder geen motorrijtuigenbelasting te betalen.

De moeite waard dus om hier eens naar te kijken. En van al deze voordelen krijgt u vast energie om als ondernemer weer hard aan de slag te gaan!

Van Vugt & Van Hulten Belastingadviseurs, juni 2013