Uw BV als debiteur

Het zal niet voor het eerst zijn, dat u als ondernemer een factuur niet betaald krijgt. Als incasso zinloos blijkt, rest u niets anders dan uw vordering af te boeken. Zelden of nooit doet de fiscus daar moeilijk over en accepteert de aftrekbaarheid van het verlies. Dat kan anders zijn wanneer u als aandeelhouder een lening heeft uitstaan bij uw eigen BV. Ook dan loopt u het risico dat, wanneer het fout gaat met de BV, u uw vordering niet terugkrijgt. Heeft u ook dan recht op een fiscale aftrekpost? Zeker! Maar het hangt wel af van de omstandigheden.
Het aangaan van een rekening-courantovereenkomst wordt gezien als het verstrekken van een lening. U hebt een vordering die fiscaal als ter beschikking gesteld vermogen is aan te merken. Dat vermogen valt onder het regime van box 1. Daardoor hebt u ook in box 1 recht op een aftrekpost, wanneer u uw vordering uiteindelijk niet meer kunt innen. Van belang is wel, dat u die lening onder zakelijke voorwaarden verstrekt. Is dat niet het geval dan is uw vordering geen lening, maar wordt die als eigen vermogen aangemerkt. Dat levert geen aftrekpost in box 1 op. Ook tijdens de looptijd van de lening wordt nog beoordeeld of u geen onverantwoorde risico’s loopt. Dat kan het geval zijn wanneer u tussentijds nog meer geld in uw BV steekt, terwijl het er al erg slecht mee gaat.
Diverse rechterlijke uitspraken maken duidelijk dat er voor de aftrekbaarheid van uw waardeloos geworden lening aan de BV een echte lening geweest moet zijn. Het schriftelijk vastleggen van de verder zakelijke voorwaarden van de lening is noodzakelijk. Gaat het niet goed met de BV dan helpt een aanmaning aan uw eigen BV, splitsing van verschillende geldverstrekkingen of uitwinning van eventuele zekerheden u, wanneer u het verlies op uw vordering als aftrekpost wilt claimen.
Net als gewone debiteuren, moet u bij uw eigen BV zorgvuldig met uw geld omgaan en ook uw BV dus aanspreken op slecht betalingsgedrag.

Van Vugt & Van Hulten Belastingadviseurs, februari 2015