Uitkeren van winst in 2014

Het is herfst. Een mooie tijd voor een akkoord. Het heeft even geduurd, maar er lijkt eindelijk overeenstemming bereikt over de te nemen maatregelen die Nederland uit het slop moeten trekken. Zoals gebruikelijk zijn die vaak fiscaal getint. Een belangrijke maatregel is het aanpassen van het tarief in box 2. Dat is de belastingbox waarin het door een BV uitgekeerde dividend wordt belast. De tariefsverlaging heeft als doel geld weer te laten rollen om de economie aan te zwengelen. Een tariefsverlaging van 3%punten is best uniek. Geld dat nu opgepot zit, kan de BV zo lager belast uitkeren aan de aandeelhouder. Die kan er bijvoorbeeld de hypotheek van de eigen woning mee aflossen. Dat is ook al zo’n nieuwe maatregel om de economie op gang te krijgen. Bij het uitkeren van dividend door de eigen BV geldt wel een aantal spelregels. Zo moet de BV sinds enige tijd voldoen aan de continuïteitstoets. Het bestuur moet beoordelen of de continuïteit van de BV niet in gevaar komt wanneer die dividend uitkeert.

Het gebruikelijk loon speelt bij uitkeren van dividend steeds een rol. De fiscus zal beoordelen of de uitkering van dividend in wezen geen aanvullende beloning of nabetaling van loon van de directeur is.

Ook als sprake is van een pensioen in eigen beheer bij de BV is het oppassen met uitkeren van dividend. De fiscus kan zich namelijk op het standpunt stellen dat met het uitkeren van dividend het pensioen is afgekocht. De werkelijke waarde van de pensioenverplichting is namelijk veel hoger dan de fiscale voorziening die op de balans staat. Uitkeren van dividend kan er dan toe leiden, dat de BV de werkelijke pensioenverplichting niet meer kan nakomen. Dat standpunt is goed voor de schatkist. Maar dat is doorgaans niet het eerste waar een aandeelhouder bij een uitkering van dividend aan denkt.

Een sympathieke maatregel, zo’n tariefsverlaging. Nu de addertjes onder het gras nog zien te ontlopen.

Van Vugt & Van Hulten Belastingadviseurs, november 2013