Terugvragen BTW niet betaalde facturen vanaf 1 januari 2017

Wanneer kan ik niet betaalde BTW terugvragen

Het is mogelijk om de BTW terug te vragen zodra het zeker is dat een vordering helemaal of voor een deel niet meer inbaar is. De fiscus kan dan om bewijs vragen, zoals het faillissement van de crediteur, van incassomaatregelen of van verzonden aanmaningen.

Vanaf dit jaar is een vordering voor de BTW in ieder geval oninbaar als er 1 jaar is verstreken na de uiterste betaaldatum die op de factuur staat. Nader bewijs is dan niet meer nodig. Van verzonden facturen van vóór 2016 is de BTW dus bij de eerstvolgende aangifte over een tijdvak in 2017 terug te vragen, ook al zijn die nog niet oninbaar.

Voor facturen uit 2016 is die termijn gaan lopen op 1 januari 2017. Als die niet al eerder oninbaar zijn, kan de BTW pas volgend jaar teruggevraagd worden

Hoe moet ik de BTW terugvragen

Het bedrag van de teruggaaf wordt verwerkt in de aangifte over het tijdvak waarin de oninbaarheid is ontstaan of wanneer de 1-jaarstermijn is verstreken. Er is een keuze tot:

  • het verwerken als aftrekbare voorbelasting (vraag 5b van de aangifte) van het terug te vragen BTW-bedrag, of
  • als negatieve omzet met het daarbij behorende negatieve bedrag aan BTW (vraag 1a of 1b van de aangifte).

Wanneer de oninbaarheid al is ontstaan vóór 1 januari 2017 dan is het nodig om een brief te sturen naar de fiscus met het verzoek om BTW terug te geven.

En voor facturen die nog betaald moeten worden

Als tegenhanger van de termijn van 1 jaar bij teruggaaf, geldt voor niet betaalde facturen dat de BTW die wel is teruggevraagd aan de fiscus, maar nog niet op een factuur is betaald, in ieder geval verschuldigd wordt aan de fiscus 1 jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum op de factuur. Mocht alsnog betaald worden, dan ontstaat een nieuw recht op aftrek. Ook dit kan afgewikkeld worden via de normale BTW-aangifte en ook de BTW uit facturen van voor 2016 dient in de eerste aangifte van 2017 aangegeven te worden.

 

Van Vugt & Van Hulten Belastingadviseurs & Financieel Planners, januari 2017