Terugkeer van de BV naar de eenmanszaak wellicht voordelig

Zit uw cliënt nog wel goed in de BV? Het is aan te bevelen zo af en toe eens kritisch naar de bedrijfsvorm te kijken. Zeker wanneer de BV nog weinig of geen winst maakt of wanneer een bedrijfsopvolging aanstaande is. De belastingdruk voor de BV is de laatste jaren sterk verminderd. Wanneer de BV een ‘geringe’ winst heeft of verlies maakt is er echter geen voordeel van dat lagere belastingtarief. En wat te denken van de grote administratieve lastendruk en kosten of het in de toekomst verdampen van verliezen? De ondernemer kan dan besluiten om terug te keren naar de eenmanszaak. Dat kan een besparing van belasting tot gevolg hebben. Ondernemers in de inkomstenbelasting hebben doorgaans recht op de MKB-winstvrijstelling. Tevens komt zo’n ondernemer in aanmerking voor een aantal fiscale voordelen, zoals de zelfstandigenaftrek en de fiscale oudedagsreserve. Ook hoeft er geen gebruikelijk salaris meer te worden uitgekeerd na de terugkeer vanuit een BV naar de eenmanszaak. Dat scheelt vaak een hoop discussie met de fiscus. Daarnaast zijn er voor een ondernemer in de eenmanszaak of v.o.f. allerlei voordelen op het gebied van de bedrijfsopvolging. Er zijn diverse regelingen van toepassing voor zowel de inkomstenbelasting, het schenkings- en successierecht als de overdrachtsbelasting. Dergelijke voordelen zijn er in de BV vorm nauwelijks. Nadeel van een terugkeer is dat de ondernemer weer persoonlijk aansprakelijk wordt voor de schulden van het bedrijf. In veel gevallen valt dat risico echter reuze mee. De terugkeer uit de BV kan fiscaal ook geruisloos plaatsvinden. Geruisloos houdt kortweg in dat de onderneming voor eigen rekening wordt voortgezet als eenmanszaak, zonder dat er een fiscale afrekening bij de B.V. plaatsvindt. Een eventuele meerwaarde van het bedrijfspand hoeft dus geen belemmering te zijn om terug te keren naar de eenmanszaak. Ook verliezen kunnen voor een deel worden meegenomen naar de eenmanszaak. Is de BV-vorm fiscaal niet meer optimaal of bereidt de ondernemer zich voor op een bedrijfsopvolging, denk dan eens over een terugkeer naar de eenmanszaak.

Juni 2008

Wij besteden de uiterste zorgvuldigheid aan deze nieuwsbrief. Echter, mede omwille van de leesbaarheid en duidelijkheid gekozen beknoptheid kunnen we de juistheid en volledigheid van deze informatie niet garanderen. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.