Terugkeer uit de B.V.

In het verleden zijn veel IB-ondernemers de B.V. ingegaan en hebben daarbij hun onderneming overgedragen aan die B.V. Belangrijke reden daarvoor was vaak dat in de B.V. de directe heffing over de winst lager is, dan voor de inkomstenbelasting. Bij een hoog winstniveau kan dat inderdaad wel schelen. Maar als het resultaat van de B.V. maar net hoog genoeg is om het salaris van de directeur-aandeelhouder te betalen of als er in de B.V. überhaupt geen winst maakt/verlies lijdt, dan kan het beter zijn om  weer IB-ondernemer te worden; terugkeren uit de B.V. noemen we dat.

Er zijn verschillende wegen die naar Rome leiden. Je kunt de onderneming uit de B.V. verkopen aan de DGA (en de B.V. liquideren). Dat heeft als voordeel dat het erg eenvoudig is; in principe alleen  een andere inschrijving bij het Handelsregister. Vooral bij eenpitters kan dat goed uitkomen. Als er echter veel stille reserves aanwezig zijn, dan moet de B.V. eerst daarover afrekenen. Vaak zie je ook dat er in de B.V. verliezen zijn opgebouwd, die nog met toekomstige winsten zijn te verrekenen. Als de onderneming naar de inkomstenbelasting wordt overgeheveld, dan gaat die verliesverrekening verloren.

Je kunt dan kiezen voor de zogenaamd fiscaal geruisloze terugkeer uit de B.V.  Dat klinkt niet alleen moeilijk, maar dat is ook wat moeilijker dan zomaar de onderneming anders inschrijven bij de Kamer van Koophandel. De geruisloze terugkeer moet wel echt in overleg en afstemming met de belastingdienst gebeuren. Maar dan kun je wel bereiken dat je niet hoeft af te rekenen over de stille reserves en/of dat je de verliesverrekening toch nog in de toekomst kunt benutten. Bovendien zit je dan niet meer aan de B.V. vast.

Je kunt ook als DGA een vennootschap onder firma (VOF) aangaan met je B.V. De B.V. brengt dan het gebruik van de onderneming in en de DGA brengt zijn arbeid in. Samen heb je dan een VOF, waarbij de DGA voortaan vennoot is, dus IB-ondernemer. De DGA/vennoot kan dan gebruik maken van bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek en willekeurig kan afschrijven over nieuwe investeringen van de onderneming.

Hiervoor moet je ook van alles regelen; in ieder geval moet je een firma-contract opstellen en de VOF inschrijven bij de Kamer van Koophandel.

Er zijn dus verschillende mogelijkheden om terug te keren naar de IB-onderneming  als de B.V. knelt. Je moet dan wel vooraf goed beoordelen wat de beste methode voor de terugkeer is in jouw situatie.

Voor vrije beroepers geldt nog dat het voor hen mogelijk is om fiscaal voordeel te behalen door een stille maatschap met hun eigen B.V. aan te gaan. Lees daarvoor verder in het artikel: Stille maatschap met de eigen B.V.