Teruggave BTW op aanschaf zonnepanelen, ook met terugwerkende kracht

Een particulier informeerde in juli 2013 bij de belastingtelefoon hoe hij de BTW op de aangeschafte zonnepanelen terug kon krijgen. Er werd medegedeeld, dat daarover op het Ministerie van Financiën overleg plaatsvond. In afwachting van een besluit werden daarom nog geen BTW-nummers verstrekt. Dat stond ook zo op de website van de fiscus. Eind september 2013 werd het standpunt bekend vanuit het Ministerie: aan het zogenoemde Fuchs-arrest werd geen terugwerkende kracht verleend. Daarop vulde de particulier een formulier ‘startende ondernemer’ in. Tevens werd een aangiftebiljet ingestuurd. De fiscus weigerde de teruggaaf omdat er niet voor 1 augustus 2013 een melding als ondernemer was geweest. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelde dat weliswaar naar de letter van de wet er geen recht op BTW was, omdat het verzoek pas ná 1 oktober 2013 was ingediend. Maar dat was volgens de rechtbank door de jurisprudentie van het Hof van Justitie EU, niet aanvaardbaar. De rechter stelde dat de fiscus in strijd met het EU-recht had gehandeld door geen BTW-nummer af te geven. De particulier had dan ook recht op de aftrek van BTW.