Een handelaar in computers en computeronderdelen kreeg naar aanleiding van een boekenonderzoek een naheffingsaanslag BTW. De omzetcorrectie was gebaseerd op een volgens de fiscus ongeloofwaardig lage brutowinstmarge. Het geschil met de fiscus betrof met name de omzetcorrectie op de afboekingen van voorraden in 2007 (€ 100.000), 2008 (€ 15.000) en 2009 (€ 10.000). In beroep oordeelde Rechtbank Gelderland dat de omzetcorrectie voor het jaar 2007 in zijn geheel moest vervallen. Deze omzetcorrectie ging er ten onrechte vanuit dat, door de afboeking van € 100.000, er sprake was van te lage brutowinstmarge. De afboeking van € 100.000 had voor € 62.000 betrekking op 2006 en voor € 38.000 op 2007. Daarmee had de fiscus niet aannemelijk gemaakt dat er sprake was van niet-geboekte verkopen. De rechtbank verminderde de naheffingsaanslag.

uitspraak: