Tarieven box 3 2018 al bekend

De forfaitaire rendementen van box 3 voor 2018 zijn bekend gemaakt. Het forfaitaire rendement voor sparen komt uit op 1,30% (is nu: 1,63%) en voor beleggen op 5,38% (nu: 5,39%). Voor 2019 is de prognose voor sparen 0,89% en voor beleggen 5,33%. De staatssecretaris heeft het voornemen om de Tweede Kamer voortaan in het voorjaar te informeren over de jaarlijkse aanpassing van de box 3-gegevens. Verder is aangekondigd dat een verhoging van het tarief van de innovatiebox niet voor de hand ligt. Dit omdat het een belangrijk instrument is voor het vestigingsklimaat en als doel heeft om het onderzoeks- en ontwikkelingswerk in Nederland te bevorderen.