Stille maatschap met de eigen B.V.

Een variant op de terugkeer uit de B.V. (zie het desbetreffende artikel elders op deze site) is de stille maatschap die een vrije beroeper kan aangaan met zijn werk-B.V.

Een vrije beroeper (artsen, advocaten, notarissen en accountants) wordt automatisch als ondernemer voor de inkomstenbelasting aangemerkt.  In die hoedanig kan hij dus altijd een beroep doen op de ondernemersfaciliteiten (o.a. zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling). Veel vrije beroepers exploiteren hun onderneming tegenwoordig in de vorm van een B.V. Daardoor zijn ze ook (vaak via hun holding/management-B.V.) als directeur-grootaandeelhouder in dienst  van hun B.V.  Het (hoge) salaris dat ze daarmee verdienen is volledig belast (tot zo’n 51,75%).

Inmiddels is uit de jurisprudentie een oplossing ontwikkeld waardoor de twee rechtsvormen op een voordelige manier gecombineerd kunnen worden: de stille maatschap met de eigen B.V.

Een stille maatschap is ook echt stil. De maatschap dient  wel ingeschreven te worden in de kamer van koophandel, maar de B.V. blijft de partij die naar buiten toe optreedt (dus de contracten aangaat met de zakelijke relaties, de werkgever blijft voor het personeel, de aangiften loon- en omzetbelasting indient etc.).

De stille maatschapsovereenkomst bevat alleen de onderlinge afspraken waarin de werk-B.V. en de vrije beroeper afspraken maken over de inbreng van (het gebruik en genot van) de onderneming door de B.V. en van arbeid door de vrije beroeper.

Op basis van die inbreng wordt ook de winst verdeeld over B.V. en vrije beroeper. Binnen de grenzen van de zakelijkheid kan de winst fiscaal optimaal worden verdeeld. De arbeidsbeloning van de vrije beroeper wordt dan dus belast na toepassing van o.a. de zelfstandigen- (en starters-) en investeringsaftrek en de MKB-winstvrijstelling. De winst van de B.V. wordt belast tegen het tarief in de eerste tariefschijf (19%).

De interne administratie wordt wel wat ingewikkelder en er zijn een paar fiscale valkuilen (met name bij aanwezigheid onroerend goed en de box 2-heffing), maar met een goede begeleiding kan een flinke belastingbesparing worden behaald.