Steek energie in teveel betaalde energiebelasting

Bij de levering van elektriciteit en gas brengen energieleveranciers energiebelasting in rekening. Daarbij geldt: hoe hoger het verbruik, hoe lager het tarief.

De energiebelasting dient te worden berekend per WOZ-locatie. Vaak komt het voor dat op één locatie meerdere aansluitingen op het elektriciteitsnet aanwezig zijn. Dat geldt bijvoorbeeld meestal voor een woonhuis met daarachter gelegen stallen of met daarop meerdere loodsen, maar ook voor een benzinepomp met een autowasstraat. Het kan dan zo zijn, dat er teveel energiebelasting wordt betaald. Daarvoor bestaat recht op teruggave.

Wordt de energie geleverd door één leverancier, dan moet bij die leverancier om teruggave gevraagd worden. Dat kan vrij eenvoudig door toezending van de WOZ-taxatie en vermelding van de EAN-codes (aansluitingscode op het net), hier te vinden.

Leveren meerdere leveranciers de energie dan moet de gebruiker de energiebelasting elk jaar binnen dertien weken na dagtekening van de eindafrekening terugvragen bij de fiscus. Op de website van de fiscus zijn daarvoor formulieren beschikbaar: hier.

Het is ook mogelijk een verzoek om teruggave in te dienen voor de afgelopen vijf jaar. Dat verzoek is dan weliswaar feitelijk te laat, maar de teruggave kan ook ambtshalve verleend worden.

Overigens geldt ook voor instellingen zoals buurthuizen of ANBI’s een mogelijkheid tot teruggave van energiebelasting.

 

Van Vugt & Van Hulten Belastingadviseurs en Financieel Planners, augustus 2018