Sparen voor de oude dag

Op 1 januari a.s. komt er weer een mogelijkheid bij om te sparen voor de oude dag: de vitaliteitsregeling. Met die regeling kunt u geld opzij zetten om bijvoorbeeld eerder te kunnen stoppen met werken. Deze nieuwe regeling moet de spaarloonregeling en de levensloopregeling vervangen. Alleen dit jaar kunt u nog gebruik maken van de spaarloonregeling. Van de levensloopregeling kunt u in de toekomst slechts gebruik blijven maken wanneer uw levenslooptegoed op 31 december meer bedraagt dan € 3.000. Is dat niet het geval dan zult u moeten kiezen: of het levenslooptegoed uit laten keren of het bedrag van het tegoed over laten maken op een nieuw te openen vitaliteitsregeling. Groot voordeel van de nieuwe vitaliteitsregeling is dat niet alleen werknemers, maar bijvoorbeeld ook ondernemers en freelancers er gebruik van kunnen maken. Kort gezegd houdt de vitaliteitsregeling in, dat u jaarlijks maximaal € 5.000 in aftrek kunt brengen op uw inkomen in box 1. Dit door een bedrag te storten op een aparte vitaliteitsspaarrekening of soortgelijke regeling. U kunt op die manier maximaal € 20.000 sparen voor bijvoorbeeld de oude dag. Maar u mag het opgebouwde tegoed ook gebruiken om een auto te kopen of dit op een andere manier besteden. Belangrijk is wel, dat wanneer u het tegoed opneemt, u belasting moet betalen in box 1 over het opgenomen bedrag. Tegenover de aftrek bij storting staat dus belastingheffing bij opname. Op deze manier kunt u wel heel goed uw belastingdruk plannen! Er is bijvoorbeeld tariefsvoordeel te behalen wanneer ondernemers in een goed jaar een bedrag storten om dit in een minder goed jaar weer op te nemen. Een ander voordeel van het vitaliteitssparen is, dat het tegoed op zo’n rekening niet belastbaar is in box 3. En ook de andere regelingen voor de oude dag, zoals de lijfrenteaftrek bij banksparen, de fiscale oudedagsreserve voor ondernemers of opbouw van pensioen kunnen gewoon naast het vitaliteitssparen bestaan. U blijft in ieder geval vitaal door druk te zijn met plannen!

Van Vugt & Van Hulten, december 2011