Schadevergoeding voor ongeluk tijdens werktijd niet belast

Een lid van de ME (mobiele eenheid) werd vanwege een hersentumor in het jaar 2012 volledig arbeidsongeschikt verklaard. Hij werd in dat jaar ook ontslagen. Toen de ME-er tijdens zijn werk was ingezet bij een hoog risicowedstrijd werd zijn hoofd geraakt door een stoeptegel. Ook was hij tijdens een oefening van de ME van een viaduct gevallen. Die ongelukken hadden ertoe geleid dat zijn beoogde loopbaanontwikkeling sterk was gestagneerd. Hij kreeg daarom van zijn werkgever in 2012 een bedrag van € 15 000 netto aan schadeloosstelling uitbetaald. Volgens de werkgever was dat een immateriële compensatie voor het leed dat hij als gevolg van de ongevallen had geleden. Voor de rechter was met de fiscus in geschil of de schadeloosstelling belast was voor de inkomstenbelasting. Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden was dat niet het geval. Het leed was voor een deel veroorzaakt door een onrechtmatige daad die door een derde was verricht. Zo al zou moeten worden aangenomen dat de werkgever mede had beoogd de uit die onrechtmatige daad voortgevloeide immateriële schade te vergoeden, was het feit dat de veroorzaker van de schade niet bij rechterlijke uitspraak tot schadevergoeding was veroordeeld, niet bepalend voor de ervaring dat dan de vergoeding naar algemene maatschappelijke opvattingen geheel of gedeeltelijk als beloningsvoordeel werd ervaren. De door de werkgever betaalde vergoeding was daardoor bij de aanslagregeling ten onrechte belast met inkomstenbelasting.