Prinsjesdag 2012

Onder meer de volgende maatregelen zijn aangekondigd op Prinsjesdag:

 

 • Vanaf 2013 geldt alleen nog maar renteaftrek voor nieuwe hypotheken waarop in 30 jaar geheel wordt afgelost (aflossing tenminste annuïtair); dit geldt ook voor nieuwe leningen voor een verbouwing of de aanschaf van een duurdere woning
 • Na het aangaan van een huwelijk rust de aflossingsverplichting op beide partners
 • Voor eigenwoningleningen bij de eigen BV of bij bijvoorbeeld ouders gaat een meldingsplicht gelden
 • De keuzeregeling voor de eigenwoningreserve vervalt
 • De vrijstelling voor een kapitaalverzekering of spaarrekening eigen woning in box 1 komt te vervallen; er komt overgangsrecht voor bestaande gevallen
 • Er komt een eenvoudigere mogelijkheid voor uitstel van maximaal vier maanden van belastingbetaling (BTW, LB, Vpb) tot een bedrag van € 12.000; ook komen er ruimere mogelijkheden voor het treffen van betalingsregelingen
 • Er is geen onbelaste reiskostenvergoeding meer mogelijk voor woon-werkverkeer
 • Woon-werkverkeer met de auto van de zaak geldt als privé
 • Woon-werkverkeer is het reizen van de woning naar de vaste plaats waar volgens een overeenkomst de werkzaamheden verricht worden; is er geen overeenkomst dan is elke reis van woon- naar werkplaats woon-werkverkeer
 • Ook reizen voor werkzaamheden op één werkplaats, die langer dan een jaar duren worden als woon-werkverkeer aangemerkt
 • Een na 18-9-2012 toegekende vergoeding voor toekomstig woon-werkverkeer valt al onder de nieuwe regelgeving en wordt belast op het moment waarop het woon-werkverkeer zich voordoet
 • Voor zakelijke reizen blijft het huidige regime van de mogelijkheid tot onbelaste vergoeding gelden
 • Voor OV-abonnementen en de reisaftrek geldt overgangsrecht: in principe blijft het onbelast/aftrekbaar voor de periode dat een abonnement doorloopt na 1-1 a.s. wanneer dat is afgesloten vóór 25 mei 2012
 • Overgangsrecht komt er ook voor leasecontracten voor een auto van de zaak die zijn afgesloten vóór 25 mei 2012 en die doorlopen tot na 1-1-2013 (tot uiterlijk 1-1-2017) en voor auto’s van de zaak op de balans die ook na 1-1-2013 op de balans blijven staan
 • Voor bestelauto’s waarvoor een verklaring uitsluitend zakelijk gebruik is afgegeven voor 25 mei 2012: woon-werkkilometers blijven in die periode als zakelijk aangemerkt
 • Het percentage van de werkkostenregeling gaat naar 1,6%
 • Verlenging doorverkooptermijn in de overdrachtsbelasting gaat naar drie jaar
 • Een verzuimboete kan vanaf 2013 ook al eerder dan de aanslag worden opgelegd
 • Er komt een plicht tot het doorgeven van het BS-nummer door de belastingplichtige, voor inkomsten die de ontvanger ervan moet opgeven in de aangifte (zoals partneralimentatie)
 • Er komen vermogenstoetsen van € 80.000 voor de zorgtoeslag en het kindgebonden budget
 • De aftrek van scholingsuitgaven wordt beperkt tot bepaalde in de wet opgenomen kosten
 • Voor pensioen in eigen beheer mag op de uitkeringsdatum van het pensioen een vermindering toegepast worden wanneer het vermogen niet toereikend is om het pensioen te kunnen uitkeren (in geval van een dekkingsgraad van minder dan 75%); er komt overgangsrecht voor al vóór 2013 ingegane pensioenen
 • De rente-aftrekbeperking in de Vpb voor financiering met vreemd vermogen (thincapregeling) wordt afgeschaft
 • Het 2% tarief in de overdrachtsbelasting voor woningen wordt uitgebreid voor de latere aanschaf van aanhorigheden, zoals een garage