Prinsjesdag 2011

Onder andere de volgende fiscale maatregelen zijn aangekondigd in het belastingplan 2012:

 

– Omzetting van de zelfstandigenaftrek in een vaste basisaftrek van € 7.280

– Verlaging van de�leeftijdsgrens voor aftrek levensonderhoud van kinderen tot 21 jaar (in plaats van 30 jaar)

– Verlaging van de leeftijdsgrens van het jongste kind voor het niet-inkomensafhankelijke deel van de alleenstaande-ouderkorting naar 12 jaar (in plaats van 27 jaar)

– Afschaffing van de kindertoeslag op het heffingvrije vermogen in box 3

– Afschaffing van de aanvulling op de arbeidskorting voor ouderen vanaf 57 jaar

– Aanpassing van de doorwerkbonus naar maximaal 8,5% en in 2013 vervanging van de doorwerkbonus door een werkbonus

– Invoering van een nieuwe spaarfaciliteit: vitaliteitssparen; daardoor zal gefacilieerd (aftrekbaar in box 1) sparen tot maximaal € 20.000 mogelijk worden; het spaarbedrag is vervolgens vrijgesteld in box 3

– Het afschaffen van de spaarloon- en levensloopregeling

– Afschaffing van onder andere de afvalstoffenbelasting

– Het invoeren van een renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting voor de overnameholding; de beperking geldt�voor rentebedragen boven de € 1.000.000

– Invoering van een�faciliteit voor Research en Development in de vennootschapsbelasting

– De vergoeding- en betalingregeling van de�heffings- en invorderingsrente wordt aangescherpt;�heffingsrente is te vergoeden vanaf 1 juli na afloop van het betreffende kalenderjaar

– Invoering van een salarisnorm als criterium bij specifieke deskundigheid in de 30%-regeling

– Beperking van de combinatiekorting bij samenwoners en een regeling voor samengestelde gezinnen

– Invoering van een mogelijkheid tot doorschuiving bij echtscheiding in de ter beschikkingstellingsregeling

– Deficalisering van de vorderingen en schulden die zijn verkregen krachtens erfrecht voor de vermogensrendementsheffing

– Openstelling van de ANBI status voor instellingen met eveneens commerciële activiteiten

– Afschaffing in 2014 van de vrijstelling motorrijtuigenbelasting voor zeer zuinige auto’s

– Invoering van een�vrijstelling voor cultureel ondernemerschap in de vennootschapsbelasting

Wij besteden de uiterste zorgvuldigheid aan deze nieuwsbrief. Echter, mede omwille van de leesbaarheid en duidelijkheid gekozen beknoptheid kunnen we de juistheid en volledigheid van deze informatie niet garanderen. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.