Overdragen van vermogen, voor nu en later

Hoe kan ik het best vermogen overdragen aan mijn kinderen, is een veel gestelde vraag. En wat is fiscaal vriendelijk dan allemaal mogelijk? Schenken bij leven is doorgaans fiscaal voordeliger dan wanneer het vermogen bij overlijden vererft. Hoe hoger de nalatenschap is, hoe meer erfbelasting de achterblijvers moeten betalen. Stel dat bij overlijden uw huis vrij is en u nog spaargeld achter de hand heeft. Wanneer u dan een vermogen van € 500.000 zou nalaten aan uw twee kinderen erft ieder kind € 250.000. Ieder kind heeft recht op een vrijstelling van € 19.535. Samen moeten ze dan toch bijna € 70.000 aan erfbelasting betalen.

Door tijdens uw leven schenkingen te doen kunt u een fors bedrag aan belasting besparen. Wanneer u gebruik maakt van de jaarlijkse vrijgestelde bedragen voor de schenkbelasting, is over die schenkingen geen belasting verschuldigd. Stel dat u tijdens uw leven al zoveel schenkt, dat bij overlijden de nalatenschap nog maar € 200.000 bedraagt, dan betalen de kinderen circa € 16.000 aan erfbelasting. Een besparing dus van in totaal zo’n € 54.000.

U maakt optimaal gebruik van de vrijstellingen van de schenkbelasting wanneer u de schenkingen over een aantal jaren uitspreidt. Naast de jaarlijkse vrijgestelde schenking van € 5.141 kunt u een kind tussen 18 en 40 jaar eenmalig een bedrag schenken van € 24.676. Zou u een kind tussen 18 en 40 jaar een bedrag van € 51.407 schenken voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning, dan is dat vrijgesteld. U kunt uw kind ook helpen de maandelijkse lasten voor de woning te verlagen. Dit door af te lossen op de eigen woningschuld van uw kind. Ook hiervoor geldt voor een kind tussen 18 en 40 jaar een vrijgesteld bedrag van € 51.407. Wanneer uw kind ouder is dan 40 jaar, maar diens partner nog niet, dan kunt u ook deze hogere vrijstelling gebruiken.

Schenken is mooi, maar uiteraard moet u zelf nog genoeg overhouden om van te kunnen blijven leven. Ga dus tijdig aan de slag met een financieel- en schenkingsplan. Er is vaak meer mogelijk dan u denkt!

Van Vugt & Van Hulten Belastingadviseurs, april 2013