Nieuwe ruimte voor onbelaste vergoedingen

Heeft u altijd al graag een maatkostuum van de zaak willen dragen? Dan is er goed nieuws op komst. Op 1 januari 2011 wordt de nieuwe regeling voor werkkosten ingevoerd. Daardoor krijgt u als werkgever de mogelijkheid om onbelaste vergoedingen te geven aan werknemers. Dit geldt ook wanneer u als directeur-aandeelhouder werknemer van uw eigen BV bent. Op grond van een overgangsregeling mag u er nog gedurende drie jaar voor kiezen om het huidige systeem te handheven. Volgens dat systeem kunnen werkgevers bepaalde kosten onbelast vergoeden. Daarvan moet u als werkgever dan meestal wel het bewijs leveren. De kosten moeten ook daadwerkelijk een zakelijk karakter hebben. Vergoedt u kosten die wettelijk gezien niet onbelast vergoed kunnen worden dan is dat loon. Daarover moet u loonbelasting afdragen. Vanaf 2011 kunt u 1,4% van de totale fiscale loonsom van uw onderneming onbelast vergoeden aan werknemers. Dit is in feite uw ‘vergoedingen-budget’. Een aantal kostenposten is daarbij zelfs geheel vrijgesteld. Die vergoedingen of verstrekkingen beperken dat budget dus niet. Voor bijvoorbeeld de privé-bijtelling voor de auto van de zaak blijft de huidige regeling gelden. Ook die telt dus niet mee voor de werkkostenregeling. De precieze vrijstellingen zullen nog bekend gemaakt worden. Wat gebeurt er nu wanneer u als werkgever straks méér dan die 1,4% aan kostenvergoedingen betaalt? Dan vormt het meerdere belast loon. Daarover moet u als werkgever 80% loonbelasting als ‘eindheffing’ afdragen. De vraag zal zijn wat nu gunstiger is: deze eindheffingsregeling of het huidige systeem? Feitelijk is die 80% eindheffing hetzelfde als een tarief aan inkomstenbelasting van 44%. Dat is dus minder dan het huidige toptarief van 52%. Daardoor kan het aantrekkelijk zijn om ‘loon’ van werknemers om te zetten in een belaste eindheffing van ‘omgerekend’ 44%. Dit is met name aantrekkelijk voor werknemers die met hun huidige salaris in de 52%-schijf vallen. Stel dat u als directeur-grootaandeelhouder 52% belasting betaalt. Dan kunt u de afweging maken om bijvoorbeeld een ‘kostuum van de zaak  aan te schaffen of verkeersboetes te laten betalen. De conclusie is, dat de invoering van de werkkostenregeling in het begin tot een verhoging van de administratieve lasten zal leiden. Er zijn zeker ook voordelen te behalen. Ga er maar eens goed voor zitten!

Van Vugt & Van Hulten, juli 2010