Nieuw BTW-besluit voor diensten in de uitvaartsector

Het besluit over de vrijstelling van omzetbelasting voor de diensten door lijkbezorgers, crematoria en exploitanten van begraafplaatsen is herzien. In het nieuwe besluit is verduidelijkt dat het vervoer van een overledene in het kader van een uitvaart onder voorwaarden onder de vrijstelling valt. Ook is aan het besluit een bijlage toegevoegd. Daarin is aangegeven hoe bepaalde veel voorkomende prestaties bij een overlijden fiscaal moeten worden gekwalificeerd.

besluit: