Prinsjesdag 2013

De belangrijkste fiscale maatregelen die op Prinsjesdag zijn aangekondigd staan hier op een rij.

Maatregelen die ingaan in 2014 of eerder:

– Het maximale tarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken gaat vanaf 2014 jaarlijks met 0,5 procentpunt omlaag
– De stamrechtvrijstelling in de loonbelasting vervalt
– Ineens opnemen in 2014 van tegoeden uit ontslagstamrechten (van zowel de eigen BV als bij een bank of verzekeraar), waarbij dan 20% van het tegoed onbelast blijft en geen revisierente wordt berekend
– De mogelijkheid om van 1 oktober a.s. tot 1 januari 2015 belastingvrij € 100.000 te schenken voor de aanschaf of verbetering van een eigen woning, het aflossen van de hypotheek of een eventuele restschuld op de woning (de vrijstelling geldt voor zowel schenkingen van ouders aan kinderen als door derden)
– Handhaven van de werkgeversheffing van 16% voor lonen boven de € 150.000
– Periodieke schenkingen aan zogenoemde ANBI’s hoeven niet meer via een notariële akte
– De afdrachtvermindering onderwijs vervalt en wordt vervangen door een subsidieregeling voor leerwerktrajecten
– Alleen oldtimers van 40 jaar of ouder zijn nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting; er komt overgangsrecht voor voertuigen die op benzine rijden en die op 1 januari 2014 26 jaar of ouder zijn
– De bijtelling voor het privégebruik van de elektrische auto wordt 4%
– De maximumbedragen van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting worden stapsgewijs verhoogd, oplopend tot € 500 in 2017
– De algemene heffingskorting wordt met ingang van 1 januari 2014 in drie jaarlijkse stappen inkomensafhankelijk afgebouwd; in 2015 is deze korting nihil bij een inkomen vanaf circa € 120.000 en in 2016 bij een inkomen vanaf circa € 90.000
– De arbeidskorting voor hoge inkomens wordt in drie jaarlijkse stappen verder afgebouwd tot uiteindelijk nihil in 2016.
– Percentage belastingrente gaat naar 4% (voor o.a. de IB) en 8% (Vpb)
– Vervallen van de mogelijkheid om bij nieuwbouw in het kader van een koop-/aannemingsovereenkomst de grond vrij van BTW over te dragen
– Invoeren publicatievereisten ANBI’s

Regelingen met ingang van 2015:

– Vervallen van de keuzeregeling voor buitenlands belastingplichtigen
– Samenvoegen van verschillende toeslagen en regelingen tot één huishoudentoeslag
– Invoering verplichte toepassing van de werkkostenregeling