Lijfrenteaftrek vermindert ook de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW

De Hoge Raad heeft op beslist dat de aftrek van lijfrentepremies ook in minder moet komen op het bijdrage-inkomen voor de zorgverzekeringswet. De zaak was als volgt. Een ondernemer staakt in 2014 zijn onderneming. Door de vrijval van de FOR is er een stakingswinst van ruim € 32.000.  De ondernemer stort € 18.500 in een lijfrente en claimt in zijn aangifte de lijfrenteaftrek. Bij de aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) is geen rekening gehouden met deze aftrek van zogenaamde ‘uitgaven voor inkomensvoorziening’. Hof Den Haag (14 juni 2017, nr. 17/00302) heeft geoordeeld dat belanghebbende, die als zelfstandige pensioen opbouwt met een lijfrente, ongelijk wordt behandeld ten opzichte van werknemers die een pensioen opbouwen, omdat bij hen de uitgaven voor aanspraken op pensioen wél het bijdrage-inkomen Zvw verminderen. Ook de Hoge Raad vindt dat sprake is van een onterechte ongelijke behandeling. De gestorte lijfrentepremie komt in mindering op het bijdrage-inkomen.

Het is maar de vraag of dit voor de aangiften 2018 ook al op een juiste manier in de aangiftesoftware wordt meegenomen. Goed opletten dus!!