Let op bij keuze voor ‘voljaarspartnerschap’ en de toedeling van box 3-vermogen

Als mensen in een jaar gaan samenwonen en ze voldoen aan de voorwaarden voor fiscaal partnerschap, dan zijn ze vanaf dat moment fiscaal partner. Je kunt in zo’n geval kiezen om het hele jaar als partner aangemerkt te worden. Daarmee kun je wellicht belasting besparen, maar het kan zeer nadelig uitpakken voor de toeslagen.

Mevrouw X ontving zorgtoeslag en kindgebonden budget. In de loop van 2016 ging zij samenwonen met de heer Y. Ook een minderjarig kind van een van beiden woonde op dat adres. Bij de aangifte kozen zij ervoor om het hele jaar als fiscale partners aangemerkt te worden en zij verdeelden het inkomen in box 3 over hen beiden. De aanslagen werden in december 2017 conform de aangiften opgelegd.

Door het toerekenen van een deel van het box 3-vermogen aan mevrouw moest zij de zorgtoeslag en het kindgebondenbudget terugbetalen, die zij in de maanden januari tot en met september 2016 had ontvangen. In totaal ruim € 5.000. Dit bericht ontving zij in de loop van januari 2018. Tegen de tijd dat zij in de gaten kreeg wat er aan de hand was, was de bezwaartermijn voor de aanslagen inkomstenbelasting verstreken. De inspecteur was onverbiddelijk. De keuze om de grondslag van box 3 anders te verdelen moest worden gemaakt vóórdat de aanslagen onherroepelijk vaststonden.