In een aangifte inkomstenbelasting over 2014 werden specifieke zorgkosten in aanmerking genomen. Die hadden betrekking op onder andere uitgaven voor ‘Tena Lady’. Die waren bij de apotheek gekocht. De fiscus accepteerde de aftrek niet. In beroep oordeelde de rechtbank dat de uitgaven voor de Tena Lady wel aftrekbaar waren. De fiscus stelde beroep in tegen de aftrekbaarheid van het incontinentiemateriaal. Volgens Hof Den Haag was incontinentie het gevolg van een verstoring van de normale lichaamsfunctie van de mens. Dit was een gevolg van ziekte of invaliditeit. Er was aannemelijk gemaakt dat het gebruikte incontinentiemateriaal een hulpmiddel van zodanige aard was dat het hoofdzakelijk door zieke of invalide personen werd gebruikt. Het gebruikte incontinentiemateriaal had geen betrekking op een zorgvorm die zou vallen onder het verplicht te verzekeren risico op grond van de Zorgverzekeringswet. De wettelijke aftrekbeperking was daardoor niet van toepassing. De kosten voor Tena Lady waren aftrekbaar.

uitspraak: