Kijk nog eens kritisch naar uw partner!

De wetgever mengt zich soms nogal ingrijpend in iemands privéleven. Neem nu de nieuwe wetgeving op het gebied van de erfbelasting. Dat is de nieuwe trendy naam voor wat nu nog successierecht heet. Die wetgeving gaat op 1 januari in. En nu is in die nieuwe wetgeving bepaald, dat je nog maar één partner tegelijk kunt hebben. Dat lijkt logisch. Maar onder de huidige wet is dat niet het geval. Zo komt het in de praktijk vaak voor dat broers en zussen onder één dak samenwonen. Wanneer één van hen komt te overlijden en de erfenis wordt toegewezen aan de andere samenwonende broer en zus, hebben die ieder onder bepaalde voorwaarden recht op bijvoorbeeld een vrijstelling van ruim € 500.000. Dat kan ook gelden wanneer bijvoorbeeld kinderen hun inwonende moeder verzorgen en moeder overlijdt. Of wanneer een man samenwoont met een nieuwe partner, terwijl zijn huwelijk nog niet officieel is beëindigd. Overlijdt de man, dan hebben volgens de wetgeving die tot en met 31 december geldt zowel de samenwonende als de huwelijkspartner recht op een forse vrijstelling en een gunstiger tarief. Vanaf 1 januari wordt dit allemaal anders. Onder de nieuwe wetgeving is het niet meer mogelijk om meerdere partners te hebben. Er zal dus een keuze gemaakt moeten worden. En die keuze wordt waarschijnlijk sterk beïnvloed door de fiscale gevolgen. De wetgever die je dwingt om “vreemd” te gaan? Het moet niet gekker worden. Na “boer zoekt vrouw” zien we Yvonne Jaspers al in een nieuwe serie schitteren: “boer moet kiezen”. Naast deze aanpassing heeft de nieuwe wetgeving voor het schenken en erven nog veel andere gevolgen. Laat u er eens goed over voorlichten, voordat u bijvoorbeeld een andere partner kiest. Dan kunt u het met de feestdagen waarschijnlijk nog gezellig houden.

Van Vugt & Van Hulten Belastingadviseurs, december 2009