Keer in voor het te duur wordt

Volgens krantenberichten is er nog voor miljarden aan spaargeld dat in het buitenland is geparkeerd. Dit spaargeld of ander vermogen, zoals een vakantiewoning, is meestal bij de Nederlandse fiscus niet bekend. Het kan ook gaan om geld dat in Nederland in een oude sok is verstopt.

Massaal is de laatste maanden melding gemaakt van dat vermogen. Dat heeft te maken met de soepele inkeerregeling die nog tot 1 juli van toepassing is. Deze tijdelijk soepele regeling houdt in dat u geen boete hoeft te betalen als u zich vóór 1 juli 2014 meldt voor bijvoorbeeld (spaar)tegoeden in binnen- of buitenland, waarvan bij de fiscus tot op heden geen melding is gedaan. Bij het inkeren ná 1 juli 2014 bedraagt de boete doorgaans 30%. Vanaf 1 juli 2015 wordt de regeling nog ongunstiger. Als de fiscus er zelf achter komt dat vermogen niet is aangegeven kan de boete tot 300% oplopen.

De recente meldingen hebben ook te maken met het opheffen van het bankgeheim in Luxemburg, Oostenrijk en Zwitserland. De fiscus is daardoor vaak toch al op de hoogte van het vermogen. Ze heeft in een aantal situaties zelfs vragenbrieven rondgestuurd. Ook een aantal banken heeft klanten voor de keus gesteld: het vermogen wordt gemeld bij de fiscus en anders wordt de betrokken bankrekening opgeheven of wordt een forse bronheffing berekend.

Bij Nederlands vermogen kan de belastingdienst nog maar 5 jaar terug navorderen. Op korte termijn wordt die termijn 12 jaar en is dan gelijk aan de navorderingstermijn voor buitenlands vermogen.

Als sprake is van buitenlands vermogen en dus niet ook van verzwegen inkomsten, blijft de belastingheffing beperkt tot 1,2% per jaar over het gemiddelde vermogen van dat jaar. Daar komt dan nog rente bij. Met nog geen 20% afdracht kan het geweten weer schoon en het vermogen bevrijd worden. Keer dus tijdig in!

Van Vugt & Van Hulten Belastingadviseurs, april 2014