Op 1 januari 2018 wordt de inkeerregeling afgeschaft. Deze afschaffing wordt opgenomen in het belastingplan 2018. Door de afschaffing van de inkeerregeling zal er vanaf 1 januari 2018 geen termijn meer gelden waarbij volledige boetematiging plaatsvindt. Op dit moment is die termijn twee jaar en bedraagt de boete 120%.

uitspraak: