Geen rechter meer nodig voor huwelijksvoorwaarden of voor opheffen daarvan

Er is een aantal situaties waarin het verstandig kan zijn om huwelijkse voorwaarden te hebben of om die op te stellen. Bijvoorbeeld is dat het geval bij een grote financiële ongelijkheid tussen partners. Maar ook bij zakelijke risico’s van één van de echtgenoten. Wanneer u een ondernemer bent en tijdens het huwelijk een bedrijf bent begonnen, kunt u namelijk door huwelijkse voorwaarden te maken uw partner beschermen tegen uw ondernemingsrisico’s.
Ook het beschermen van familievermogen dat afkomstig is uit erfenissen en schenkingen of de bescherming van de rechten van kinderen uit een eerder huwelijk kunnen daartoe aanleiding geven.
In weer andere gevallen kan het handig zijn om juist geen huwelijksvoorwaarden meer te hebben. Bijvoorbeeld om erfbelasting te kunnen besparen. Of om de financiële splitsing van een aanstaande scheiding makkelijker te maken.
Tot 2012 was het zo dat wanneer u voorafgaand aan het “ja-woord” geen huwelijkse voorwaarden maakte bij de notaris, u in gemeenschap van goederen was getrouwd. Alle bezittingen en schulden die u vóór het ‘ja-woord’ had, werden dan als het ware van beide partners samen. Daarnaast was het zo, indien u de huwelijksvoorwaarden wilde aanmaken of als u die wilde veranderen, u eerst toestemming van de rechter nodig had. Dat was nogal omslachtig en vaak kostbaar.
Vanaf dit jaar is er een belangrijke wijziging ontstaan. Deze wijziging houdt in dat echtgenoten die hun huwelijkse voorwaarden willen veranderen of huwelijkse voorwaarden willen maken, die toestemming van de rechter niet meer nodig hebben. Daardoor kunt u de huwelijkse voorwaarden of de veranderingen in de huwelijkse voorwaarden nu helemaal bij de notaris regelen.
Bent u dus getrouwd in gemeenschap van goederen en wilt u nu toch huwelijksvoorwaarden opnemen of wilt u de opgestelde voorwaarden veranderen? Doe dit dan zo snel mogelijk. U heeft daar nu geen rechter meer voor nodig. Het zal mogelijk veel leed en geld besparen.

Van Vugt & Van Hulten Belastingadviseurs, april 2012