In de vorm van een VOF werd een Vietnamees specialiteitenrestaurant geëxploiteerd. Naar aanleiding van een boekenonderzoek werd een navorderingsaanslag inkomstenbelasting over 2008 opgelegd. Uit het boekenonderzoek bleek dat de administratie was gemanipuleerd. De fiscus concludeerde dat per dag een omzet van € 555,84 niet was verantwoord. Er werd een omzetcorrectie toegepast van € 182.000. Er werd rekening gehouden met extra inkopen ter grootte van € 58.000. In hoger beroep oordeelde Hof Arnhem-Leeuwarden dat de fiscus slechts had aangetoond dat op 12 dagen de omzet was afgeroomd, en niet dat dit op (bijna) elke dag het geval was geweest. Volgens het hof was de omzet maar voor een bedrag van € 7420,15 te laag aangegeven. Dat kwam neer op een bedrag van € 715,68 aan te weinig geheven inkomstenbelasting. Daarmee was de vereiste aangifte gedaan en volgde er geen omkering van de bewijslast. Omdat de fiscus de voorgestelde correcties niet aannemelijk had kunnen maken, werd de aanslag fors verminderd.

uitspraak: