Geen erfbelasting meer betalen

Zo af en toe doet de belastingrechter verrassende uitspraken. Zo ook recent de rechters van de rechtbank Breda. Die uitspraak kan fiscaal wel eens heel voordelig uitpakken. Want wat is het geval? Sinds lange tijd is in de successiewet geregeld dat bij het vererven of schenken van bedrijfsvermogen of aandelen in een onderneming een groot deel is vrijgesteld van erf- of schenkbelasting. Voorwaarde is dan wel dat een onderneming is geschonken of vererft. En ook moet die onderneming minimaal 5 jaar worden voortgezet. Op dit moment is er een vrijstelling van ruim 1 miljoen euro. Als de onderneming nog meer waard is, geldt voor het meerdere een belastingvrijstelling van 83%. Bij de rechtbank Breda is geprocedeerd over de vererving van vermogen dat tot enkele jaren daarvoor tot een onderneming behoorde. Die onderneming was echter al weer een tijdje beëindigd. De erfgenaam voegde het geërfde vermogen toe aan zijn eigen onderneming. De vraag was of hij dan toch een vrijstelling van erfbelasting zou kunnen krijgen. Verrassend genoeg vonden de rechters van wel. Kort gezegd oordeelden die, dat in de loop van de jaren het vererven van ondernemingsvermogen zoveel fiscaal voordeliger is geworden ten opzichte van het vererven van privé vermogen, dat de wetgeving inmiddels in strijd is met het recht op een gelijke behandeling. Deze erfgenaam had dus toch recht op de vrijstelling. Dat scheelde in dit geval zo’n € 240.000 aan belasting! De fiscus heeft beroep ingesteld tegen deze uitspraak. Ook zijn er al vragen gesteld in de Tweede Kamer. Maar voorlopig trekken we de conclusie dat misschien wel eens elke erfenis of schenking vrijgesteld zou kunnen zijn van schenk- of erfbelasting. Om die reden is het aan te bevelen bezwaar te maken tegen recent opgelegde of nog op te leggen aanslagen schenk- of erfbelasting. Ook al is daarbij helemaal geen sprake van een verkregen onderneming. Dan stelt u in ieder geval uw rechten veilig als deze rechterlijke uitspraak uiteindelijk ook door een hogere rechter bevestigd wordt.

Van Vugt & Van Hulten Belastingadviseurs, augustus 2012