Gebruikelijk loon verhoogd

De minimale beloning voor  een aanmerkelijkbelanghouder die werkzaamheden verricht voor de eigen BV (gebruikelijkloonregeling) is per 1-1-2017 verhoogd naar € 45.000.

besluit: