Fiscaal voordelig sparen bij de eigen BV

Al eerder hebben we het in deze rubriek gehad over uw spaargeld. Ondanks dat de rente op spaartegoed nog steeds zeer laag is, betaalt u daarover toch fors belasting. Dat zou volgens het meest recente belastingplan zelfs nog erger kunnen worden. Afhankelijk van de hoogte van uw vermogen in box 3, waaronder spaartegoed, gaat u volgens de wetgever vanaf 2017 maximaal 5,5% rendement behalen. Over dat rendement moet u dan 30% belasting betalen. Per saldo is dat dus nog meer heffing over uw vermogen dan nu al het geval is. Van een rente van 2%, wat tegenwoordig al aan de hoge kant is, blijft dan nog maar 0,4% netto over. Dat is een belastingdruk van bijna 80%. Die druk is nog eens veel hoger dan op dit moment. Heeft u minder rendement dan wordt uw belastingdruk nog hoger.

Door te sparen bij de eigen BV kunt u de belastingheffing sterk beperken. In een BV betaalt u over de daadwerkelijk ontvangen rente belasting en niet over de fictieve rente van bijvoorbeeld 5,5%. Voor de BV geldt doorgaans een belastingtarief van 20%. Zou u de nettorente vervolgens uitkeren naar privé dan is nog eens 25% inkomstenbelasting verschuldigd. Er is dan per saldo sprake van een belastingdruk van 40%. Van een rente van 2% blijft netto 1,2% over. Het beoogde nieuwe belastingstelsel voor vermogen maakt sparen in de BV-vorm dus nog aantrekkelijker.

Hebt u al een BV, dan kunt u daarin spaargeld onderbrengen door dit als kapitaal te storten. Heeft u die nog niet dan kunt u die hiervoor eenvoudig oprichten. Of dat voor u ook rendabel is, zal mede afhankelijk zijn van de hoogte van uw vermogen. Als u tijdig uw geld in een BV onderbrengt heeft u bovendien geen last van de aangekondigde nieuwe regelgeving.

Hou ten behoeve van uw vermogen goed de ontwikkelingen over het nieuwe belastingplan in de gaten. Slim en tijdig plannen kan u namelijk veel geld besparen.

 

Van Vugt & Van Hulten Belastingadviseurs, oktober 2015