Fiscaal voordeel in barre tijden

Het gaat al een tijdje minder met uw bedrijf. Er is al het nodige gesaneerd in uw personeelskosten. Toch kunt u nog steeds nauwelijks het hoofd boven water houden. Ook uw pand staat voor een deel leeg. Is het nou mogelijk om belasting te besparen door dat pand fiscaal af te waarderen?

Daar zijn inderdaad wel mogelijkheden voor. Uw pand staat op de balans voor de boekwaarde. Die is gelijk aan de aanschafwaarde van het pand, verminderd met de jaarlijkse afschrijving. Wanneer de bedrijfswaarde van uw pand aantoonbaar lager is dan de boekwaarde dan mag u als voorzichtig, maar realistisch ondernemer uw bedrijfspand op die lagere bedrijfswaarde waarderen. De afwaardering moet u toepassen in het jaar van de waardedaling. De individuele verkoopwaarde van het pand is niet altijd ook de bedrijfswaarde. De bedrijfswaarde is de waarde die een mogelijke koper aan uw bedrijfspand zou toekennen bij overname van uw onderneming. De bedrijfswaarde van het pand moet dus als onderdeel van de overnamewaarde van de gehele onderneming uit die waarde worden afgeleid. Dit betekent dat u bij de bepaling van de bedrijfswaarde acht moet slaan op de omzet en winstgevendheid van uw onderneming. Omdat het minder gaat met uw bedrijf en ook uw pand te groot is geworden voor uw huidige bedrijfsactiviteiten, is een afwaardering van uw pand ten laste van het resultaat dus best te verdedigen. Zo deelt de fiscus mee in de tegenspoed die u als ondernemer is overkomen.

Er is ook een tegenhanger. Als de economie weer aantrekt moet u ten gunste van uw resultaat het pand weer opwaarderen tot de bedrijfswaarde van dat moment. Dit leidt tot een hogere fiscale winst en dus waarschijnlijk tot meer te betalen belasting. Dan zijn ook de betere tijden weer aangebroken en kunt u die belasting vast wel weer betalen.

Kijk dus eens kritisch naar de waarde van uw pand. Is de waarde die op de balans staat nog wel zo reëel?

Van Vugt & Van Hulten Belastingadviseurs, maart 2014