Eindejaarstips 2010

PARTICULIEREN

1. Het indienen van een T-biljet of ambtshalve aanvulling van de aangifte IB 2005 kan nog tot 1 januari 2011;

2. Betaal belastingschulden voor 1 januari, ter vermindering van de box III grondslag. Mede nu er voor 2011 maar één peildatum is (namelijk 1-1);

3. Doe giften in de vorm van een lijfrente, zodat er geen drempel op de aftrek zit;

4. Indien het box 1 inkomen incidenteel in een hogere schijf uit komt kan overwogen worden om de hypotheekrente op de eigen woning voor een half jaar vooruit te betalen. Let wel goed op de vormvereisten;

5. Overweeg om een kleine eigen woningschuld af te lossen, en zo gebruik te maken van de aftrek geringe eigen woningschuld, door dit voor 1 januari te doen kan ook nog een box 3 voordeel behaald worden, let wel op boeterente;

6. Een notarieel samenlevingscontract kan noodzakelijk zijn om als partner in de inkomstenbelasting alsmede de schenk- en erfbelasting gezien te worden;

7. Voor duurzaam gescheiden levenden (maar niet formeel gescheiden) kan er vanaf 1 januari weer verplicht partnerschap ontstaan. Neem tijdig actie om nadelige consequenties te voorkomen;

8. Constructies waarbij de kinderen het blote eigendom van onroerend goed hebben en de ouders het vruchtgebruik worden vanaf 2010 aangepakt, in 2010 is actie nodig om reeds ontstane waardestijging bij de kinderen buiten de successieheffing te houden;

9. Zijn alle toeslagen tijdig aangevraagd, en kan het verzamelinkomen nog beïnvloed worden;

10. Controleer of uw gastouder en het gastouderbureau op 31 december 2010 zijn ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang. Is dat niet het geval, dan heeft u per 1 januari 2011 geen recht meer op kinderopvangtoeslag zolang u bij een niet-geregistreerde gastouder blijft.

ONDERNEMERS

11. Zorg dat het ondernemingsvermogen voldoende is om aan de FOR- te kunnen doteren;

12. Bekijk de investeringen, en beoordeel of er nu nog geïnvesteerd moet worden of beter in januari;

13. Investeringen in 2010 en 2011 kunnen in 2 jaar afgeschreven worden. Dit geldt niet voor onroerend goed, personenauto’s en software en goodwill (maar wel voor taxi’s en auto’s met 14%-bijtelling); let ook op de betaling van de investeringsverplichting;

14. Voor zuinige auto’s (14% bijtelling) krijgt u ook kleinschaligheidsinvesteringsaftrek;

15. Let bij desinvesteringen op de desinvesteringsbijtelling, soms kan wachten met de verkoop tot januari een desinvesteringsbijtelling voorkomen;

16. Registreer een voorovereenkomst wegens inbreng in de BV per 1 januari, door dit te doen heeft men maximale flexibiliteit in 2011;

17. Beoordeel of het zinvol is nog een beloning te verstrekken aan meewerkende partners en/of kinderen;

18. Maak bezwaar tegen de BTW correctie wegens het privé gebruik van de auto. De HR heeft vragen gesteld aan het EU-hof over de juistheid van deze correctie;

19. ZZP-ers: vraag een nieuwe VAR verklaring aan (bepaalde ZZP’ers krijgen voor het eerst automatisch een nieuwe VAR);

20. Vraag tijdig BTW terug op niet betaalde bedragen van debiteuren. Dit moet schriftelijk en mag niet verrekend worden met de aangiften;

21. Probeer verkeersboetes te verhalen op werknemers, doet u dit niet dan vormt de boete netto loon;

22. Kies voor kwartaal-aangifte BTW indien u nu nog per maand aangifte moet doen.

DIRECTEUR AANDEELHOUDER/B.V.

23. Beoordeel of het mogelijk en zinvol is om het DGA-salaris te verminderen als gevolg van dalende omzetten;

24. Let vanaf 2010 op de toepassing van de gebruikelijk loonregeling in geval van een meewerkende partner;

25. Indien de resultaten goed zijn kan een verhoging van het salaris een extra pensioenlast geven; vraag u wel af, of die extra aanspraken ook financieel wel gewenst zijn;

26. Beoordeel of de rekening-courant schuld niet te hoog wordt, en keer desnoods dividend uit;

27. Beoordeel het nut van een fiscale eenheid VPB, het tariefopstapje kan een aanleiding zijn om deze fiscale eenheid per 1 januari te verbreken;

28. Beoordeel of een auto van de zaak nog fiscaal interessant is, of dat overboeken naar privé zinvol is, bekijk tevens of het interessant is om een eigen bijdrage te betalen, al dan niet in combinatie met een uitkering van dividend;

29. Overweeg om beleggingen/effecten van de BV naar privé/box 3 te boeken indien de verwachting is dat het rendement hoger is dan circa 5%;

30. Overweeg om een TBS-vordering om te zetten in agio of kapitaal;

31. Beoordeel of er geen leningen tussen gelieerde maatschappijen zijn waarvan het saldo hoger is dan € 500.000,-, zo ja dan is wellicht niet alle rente aftrekbaar;

32. Investeringen in 2010 en 2011 kunnen in 2 jaar afgeschreven worden. Dit geldt niet voor onroerend goed, personenauto’s en software en goodwill (maar wel voor taxi’s en auto’s met 14%-bijtelling);

33. Voor zuinige auto’s (14% bijtelling) krijgt u ook kleinschaligheidsinvesteringsaftrek;

34. De regeling voor een mobiele telefoon voor uw werknemer of een internetverbinding thuis is een stuk eenvoudiger geworden. Elke vergoeding belastingvrij/onbelast (minimaal 10% zakelijk gebruik). U kunt overwegen om in plaats van een bonus de telefoon en internetkosten van uw werknemer te vergoeden;

35. Kies voor kwartaal-aangifte BTW indien u nu nog per maand aangifte moet doen;

36. Controleer of alle overeenkomsten tussen de DGA en de BV nog actueel zijn, mede door de extreem lage marktrente kan het aantrekkelijk zijn om rekening-courant en financieringsovereenkomsten te actualiseren;

37. Let bij onderlinge financieringen tussen de DGA en de BV, of tussen gelieerde maatschappijen voortdurend op de zakelijkheid van de voorwaarden.

Wij besteden de uiterste zorgvuldigheid aan deze nieuwsbrief. Echter, mede in verband met de omwille van de leesbaarheid en duidelijkheid gekozen beknoptheid kunnen we de juistheid en volledigheid van deze informatie niet garanderen. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.