Eigen bijdrage voor vermogen: een bron van zorg

Vanaf 1 januari van dit jaar telt vermogen extra mee voor de eigen bijdrage voor zorg. Het gaat dan om zorg met of zonder verblijf. Dat is zorg die bijvoorbeeld een verzorgingstehuis verleent of thuiszorg. Een in de praktijk vervelende bijkomstigheid is, dat voor de bijdrage van 2013 de peildatum voor het vermogen 1 januari 2011 is. Of het vermogen direct beschikbaar is voor het betalen van de bijdrage is niet van belang. En als dat vermogen er inmiddels niet meer is: pech gehad. De eigen bijdrage kan oplopen tot duizenden euro’s per maand. Dit zorgt voor behoorlijk wat ophef. Dat komt ook omdat het in de praktijk tot soms schrijnende situaties leidt. Zoals voor een oudere zelfstandige die wat had gespaard voor zijn oude dag. Het plan was om daarmee een aantal jaren de AOW-uitkering aan te kunnen vullen, omdat er geen pensioen was. Die zal nu een hogere bijdrage moeten betalen voor zijn hulpbehoevende partner. Of iemand die al jaren zijn eigen huis te koop heeft staan maar dat door de crisis niet verkocht krijgt. Die moet toch een hoge eigen bijdrage gaan betalen. Terwijl het geld daarvoor ontbreekt zolang die verkoop uitblijft. Maar ook een gehandicapte die jarenlang geld opzij heeft gezet om noodzakelijke aanpassingen in de woning te kunnen verrichten en ouders die nog wonen in hun hun huis dat ze lang geleden al aan de kinderen hadden verkocht zullen tegen een hogere eigen bijdrage oplopen. Voor deze personen is de nieuwe wetgeving een voldongen feit. Tenzij er een soort generaal pardon komt voor schrijnende gevallen is daar namelijk niets meer aan te doen. Ieder ander die in te toekomst met deze bijdrage te maken krijgt, heeft nog de kans en waarschijnlijk ook tijd om maatregelen te nemen. Een schenking aan de kinderen al dan niet op papier is een mogelijkheid. Maar uiteraard zijn er nog veel meer. Denk daar eens aan, wanneer u niet in zo’n vervelende situatie terecht wil komen. Vermogen hoeft geen last te worden.

Van Vugt & Van Hulten Belastingadviseurs, februari 2013