Een testament voor het leven

U heeft natuurlijk al keurig een testament. Daarin hebt u geregeld wat er met uw vermogen gebeurd als u komt te overlijden. Maar hebt u al een levenstestament? Want stel dat u nog niet dood bent, maar toch niet meer in staat bent om goed voor uzelf en voor uw vermogen te zorgen. Is er dan wel iets geregeld?
In een levenstestament legt u vast hoe belangrijke zaken in uw leven zouden moeten verlopen. U doet dat omdat u het laten misschien niet meer goed kunt. Bijvoorbeeld omdat u ziek bent geworden, een ongeluk hebt gekregen of bent gaan dementeren. Iets regelen is niet alleen van belang wanneer u geen partner of kinderen heeft, maar ook als u eraan twijfelt of uw naasten zich wel voldoende om u zullen bekommeren. Of als u bang bent dat ze ruzie met elkaar zullen krijgen. Maar natuurlijk ook als u een duidelijk idee heeft over wat er met u of het vermogen van uw bedrijf moet gebeuren. U kunt in een levenstestament aanwijzingen geven over de verkoop van de woning, welke meubels u graag wilt meenemen naar een nieuwe woning en hoe u het overige wilt verdelen. Ook voor wat betreft het beheer van de financiën of uw bedrijf kunt u aangeven wat uw bedoeling is. Als u gewend bent om schenkingen te doen, kunt u verzoeken deze schenkingen voort te zetten. Maar ook wie de medische beslissingen neemt, uw wensen ten aanzien van uw uitvaart of wie de zorg krijgt over de huisdieren.
Voor iedereen die voor u zorgt, is het belangrijk te weten wat uw wensen zijn. Dit geldt niet alleen voor uw kinderen en naaste familie, maar ook voor zorgverleners. Als er een bewind is aangevraagd over uw vermogen, is het levenstestament voor de rechter een belangrijke hulp als er besloten moet worden over de verkoop van de woning of het doen van schenkingen aan de kinderen. Denk eens aan zo’n testament. Nu kan het nog.

Van Vugt & Van Hulten, september 2011